Vereniging Plaatselijk Belang Brekkenpolder-Tacozijl in LemmerDorpsbelang Follega en Eesterga in FollegaPlaatselijk Belang Oosterzee in OosterzeeStichting Sociaal Kultureel Werk De Fuke in EchtenOudervereniging van de Christelijke Jongens- en Meisjesklubs te Echtenerbrug in EchtenerbrugBallorig in BantegaBallorig Villa Arena B.V. in AmsterdamBallorig Hoorn B.V. in ZwaagSociaal Cultureel Werk De Pomp in BantegaPlaatselijk Belang Bantega in BantegaPlaatselijk Belang De Trije Doarpen in DelfstrahuizenPlaatselijk Belang De Twa Doarpen Terkaple-Akmarijp in TerkapleVereniging voor Dorpsbelangen Woudsend en omstreken in WoudsendDe Hinnematte in WoudsendPlaatselijk Belang Sloten (Friesland) in SlotenStichting Feestcommissie Sloten in SlotenStichting Feestweek Balk in Sloten"Nut Gaasterlân-Sleat" in BalkBuurtvereniging De Griemmank in BalkVereniging voor Plaatselijk Belang Balk Vooruit in BalkDorpsbelang Wyckel in WijckelVereniging voor Dorpsbelangen Sondel in SondelLokaalvereniging Nijemardum in NijemirdumStichting Scouting Apeldoorn in MarkeloStichting Ouderenwerk Gaasterlân-Sleat in OudemirdumStichting ter behartiging van de belangen van Scouting De Vundelaar in TwelloVereniging voor Plaatselijk Belang in OudemirdumStichting Dorpsverfraaiing Twello in TwelloVereniging voor Dorpsbelangen Bakhuizen, Mirns en Rijs in BakhuizenWijkvereniging "Groot Lochter" in NijverdalStichting Bakhuster Feest in BakhuizenSociale en Culturele Solidariteitsvereniging Nijverdal (voor uit Turkije Afkomstige Arbeiders) in NijverdalStichting Sociaal-Kultureel Werk Bakhuizen en omstreken in BakhuizenONS ERF in NijverdalVereniging voor Dorpsbelangen te Elahuizen en omstreken in ElahuizenVereniging voor Dorpsbelangen te Oudega en Kolderwolde in OudegaDe Blokkendoos in NijverdalVereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen te Hemelum in HemelumStichting Vluchtelingenwerk Nijverdal/Hellendoorn in NijverdalDorpshuis de "Begine" in HemelumStichting Scouting Reggegroep Hellendoorn/Nijverdal in HellendoornPlaatselijk Belang Hulsen in NijverdalKulturhus Kruidenwijk in NijverdalWijkvereniging De Noorderhoek in SneekStichting Plaatselijke Vrouwen Raad Gemeente Hellendoorn in NijverdalWijkvereniging De Spil in SneekBuurtvereniging De Hofte in HellendoornSpeeltuinvereniging "Noordoosthoek" in SneekVereniging voor Plaatselijk Belang Egede, Hancate en Elen en Rhaan in HellendoornPlaatselijk Belang Marle in HellendoornChristelijke Jeugdvereniging Onderzoekt De Schriften in HellendoornBuurtvereniging "De Blenke" in HellendoornRooms-Katholieke Plattelandsjongerenvereniging "Heldern" in HellendoornStichting Informatie Haarle in HaarleVereniging voor Plaatselijk Belang te Haarle in HaarleVereniging Plaatselijk Belang Nieuw Heeten in Nieuw HeetenStichting Hulp aan Tsjernobyl-Kinderen Holten in HoltenStichting Scouting Holten Tot Behartiging der Belangen van de "Waardenborchgroep" te Holten in HoltenKring Bewoners Holterberg in HoltenStichting School- en Volksfeest Espelo in HoltenBuurtvereniging "Schoolkring Dijkerhoek" in HoltenAgrarisch Jongeren Kontakt Holten in BathmenBuurtvereniging Beuseberg in HoltenProtestants-Christelijke Stichting "De Fakkeldrager" in RijssenSpeeltuinvereniging Irene in RijssenStichting Specifiek Jongerenwerk in RijssenStichting Teripang in RijssenOverkoepelend Speeltuin Orgaan in RijssenSpeeltuinvereniging "De Molen" in RijssenBuurtvereniging "De Stier van Potter" in RijssenSpeeltuinvereniging "De Hoge Esch" in RijssenStichting Permanente Commissie in WitmarsumStichting Houtdorp Rijssen in RijssenVereniging voor Dorpsbelang Pingjum in PingjumSpeeltuinvereniging Braakmanslanden in RijssenPlaatselijk Belang Zurich in ZurichStichting Scouting Oosterhof Niej Begin in RijssenVereniging van Dorpsbelang Cornwerd in CornwerdSpeeltuinvereniging Noord in RijssenBuurtvereniging Terranova in MakkumBuurtvereniging Trye Yn Ien in MakkumChristelijke Plattelandsvrouwen in RijssenBuurtvereniging Oan 'e Sedyk in MakkumVrouwenvereniging "Hulda" in Rijssen"Plaatselijk Belang Makkum" in MakkumAgrarisch Jongerenkontakt (AJK) Noord West Twente in Vriezenveen"Cultureel podium Makkum (voorheen NUT Makkum)" in MakkumBuurtvereniging Zuna in ZunaBuurtvereniging Havenkwartier in MakkumChristelijke Vrouwen Vereniging Notter-Zuna in WierdenBuurtvereniging "De Ganzenbuurt" in EnterStichting Open Jeugd- en Jongerenwerk Makkum in Makkum FrBuurtvereniging Dokter J. Veldhuyzen van Zantenstraat in Enter"Stichting Oer twa Brêgen" in IdsegahuizumTiedverdrief in Vrieje Tied in EnterDe Treffer in IdsegahuizumChristelijke Jongeren Vereniging Timotheus in EnterVereniging van Dorpsbelang Gaast in GaastBuurtvereniging Voormors I in EnterVereniging voor Dorpsbelang Exmorra in ExmorraBuurtvereniging van der Weypolle in ExmorraBuurtvereniging De Smedekens in Enter"Stichting Knutselclub Exmorra-Allingawier" in AllingawierStichting Jong Nederland Enter Sint Tarcicius in EnterVereniging van Dorpsbelang Ferwoude in FerwoudeVereniging van Dorpsbelang te Parrega-Hieslum e.o. in ParregaBuurtvereniging 't Zoekerveëld in EnterUs Jister in ParregaDoarpsbilang Dedzjum en Omkriten in DedgumBuurtvereniging "De Blanckenvoort" in Goor"Mei inoar ien" in TjerkwerdTurks Sociaal Kulturele Vereniging in Goor in GoorStichting Merke Blauhus in BlauwhuisDorpsbelang Tjerkwerd en omstreken in TjerkwerdVereniging Buurtwerk 't Gijmink in GoorVereniging tot bevordering van Dorpsbelangen voor Nijland in NijlandSpeeltuinvereniging "It Stinslan" in NijlandStichting Kindvriendelijk Goor in GoorVereniging tot Behartiging van Dorpsbelangen in FolsgareVereniging Buurtwerk Tuindorp in GoorVereniging van Dorpsbelang "De Seissprong", Wolsum in WolsumStichting Scouting Stoevelaargroep in GoorStichting Algemene Kampcommissie voor Doopsgezinde Kampen in GoudaDorpsbelang Nijhuizum in WorkumKukelnest in GoorStichting Agrarische Dagen in FranekerBuurtvereniging Het Oosten in FranekerBuurtvereniging "De Vier Noaberschappen van de Goorseweg" in MarkeloWoonschepen Organisatie Bloemketerp in FranekerStichting Dorpsraad Markelo in MarkeloBuurtvereniging "It Stiselplak" in FranekerPlattelands Jongeren Gemeenschap Overijssel "Markelo" in MarkeloBuurtvereniging Alles Achter de Brug in FranekerStichting De Skûle Welzijn in FranekerStichting Scouting Andromeda in FranekerBuurthuis het Westpunt in FranekerBuurtvereniging Beusbergen in MarkeloStichting Jeugdaktiviteiten Markelo in MarkeloBuurtvereniging Kerspel-Goor in MarkeloStichting 't Brookhoes in MarkeloBuurtvereniging 't War in FranekerBuurtvereniging Herike-Elsen in MarkeloBuurtvereniging "Arkens" in FranekerVereniging van Dorpsbelang Tzum in Tzum"Nooit Gedacht" Jeugd- en Jongerenwerk Diepenheim in DiepenheimVereniging voor Volksvermaken Hitzum in FranekerVereniging Plattelandsjongeren Diepenheim in DiepenheimDorpsbelang Hitzum in HitzumVereniging Agrarisch Jongeren Kontakt Hof van Twente in DiepenheimVereniging Dorpsbelang Achlum in AchlumStichting Kind & Wet in DiepenheimStichting voor Volksvermaken Dongjum-Boer in DongjumKatholiek Vrouwengilde Haaksbergen-De Veldmaat in HaaksbergenVereniging Dorpsbelang Dongjum-Boer in DongjumVrienden van Scouting De Klomp in HaaksbergenStichting Riedel Rock in HeerenveenFeriening Doarpsbelang Peins in PeinsBuurtbusvereniging Buurse-Haaksbergen en Omstreken in HaaksbergenVereniging Dorpsbelang Schalsum in SchalsumVereniging voor Jeugdwerk te Schingen-Slappeterp in SkingenVereniging voor Dorpsbelangen te Kimswerd in KimswerdSpeeltuinvereniging De Pierepolle in KimswerdVereniging voor Dorpsbelang Arum in LollumVereniging voor Dorpsbelang Lollum-Waaksens in LollumStichting voor de Leefbaarheid van Winsum E.O. in WinsumSpeeltoestellen Winsum in WinsumStichting " De Ploech fan Tsien" in WinsumForiening foar Doarpsbilang Húns/Leons en omkriten in HúnsVereniging van Dorpsbelang in BaardDorpsgemeenschap Oosterlittens in EasterlittensDorpsbelang Welsrijp in WjelsrypVereniging Dorpsbelang Tzummarum-Firdgum in TzummarumNut en Genoegen in TzummarumVereniging voor Volksvermaken Tzummarum en omstreken in TzummarumVereniging Dorpsfeesten Tzummarum-Firdgum en omstreken in TzummarumFirdgum Hald Moed in FirdgumVereniging tot Bespreking en Bevordering van Plaatselijke Belangen op Maatschappelijk Gebied in OosterbierumVereniging Dorpsbelang Sexbierum-Pietersbierum in SexbierumVereniging Dorpsbelang in WijnaldumAdvendo in HarlingenStichting Centraal Comite 1945 in HarlingenActiviteitenvereniging "Achter de Schouwburg" in HarlingenBuurt- en Speeltuinvereniging "'t Hoogland" in HarlingenBuurtvereniging "De Koningsbuurt" in HarlingenWykvereniging 't Noorderkwartier in HarlingenWijkvereniging De Spiker in HarlingenStichting Speelplaats Het Havenkwartier in HarlingenKatholiek Vrouwen Gilde Haaksbergen in HaaksbergenBelangenvereniging "Het Havenkwartier" in HarlingenStichting Belangengemeenschap Sint Isidorushoeve in HaaksbergenStichting Scouting Haaksbergen in HaaksbergenStichting Zeekadetkorps Harlingen in HarlingenKaradeniz Halk Oyunlari Dernegi (Volksdansvereniging Zwarte Zee) in HaaksbergenBuurtvereniging "De Weidevogels" in HarlingenStichting Wijkbelangen Oosterpark in HarlingenStichting tot Behartiging van de Belangen van de Regio Essnlaand van Scouting Nederland in EnschedeStichting Comite Buurtvoorzieningen Schepenwijk in HarlingenStichting Informatieblad voor Lonneker "Op en Um 'n Bolt" in EnschedeWijkvereniging Bynia-State in HarlingenWijkvereniging Plan-Zuid in HarlingenKatholiek Vrouwengilde Lonneker in EnschedeWijkver. Oosterpark in HarlingenAADHAAR (An Association for the Development of Health Awareness and Academics in Rural India in EnschedeBuurt- en Speeltuinvereniging "De Pollebeer" in HarlingenDe Loggershoek in HarlingenStichting Hakuna Matata in EnschedeDorpsbelang Midlum in MidlumBewonersvereniging Park Stokhorst in EnschedeStichting Katholieke Jeugd Harlingen in HarlingenVereniging van Oud-Leerlingen der Zeevaartschool Terschelling in West-TerschellingBuurtvereniging "Bultsweg en omstreken" in EnschedeStichting Tijdgeest in EnschedeStichting 't Trefpunt Euregio in EnschedeStichting De Grenspoal in EnschedeStichting De Kleine Marke in EnschedeStichting Pigeon Inn in EnschedeStichting Scouting 't Volbert in EnschedeStichting Wijkorgaan Enschede Zuid-Oost in EnschedeStichting Wijkgroep Stroinkslanden in EnschedeStichting Wijkraad West-Boswinkel in EnschedeSurvival in EnschedeStichting De Veste in DeventerStichting Wijkraad Wesselerbrink in EnschedeAssyrische Vereniging Nineve Vriezenveen in EnschedeTurkse Vrouwenvereniging Cagri in EnschedeTutti Noi in EnschedeStichting Faizane Madina in EnschedeBastet in EnschedeStichting Boven Jan in EnschedeStichting Geuzenpop in EnschedeStichting Milli Görüs Davet in EnschedeVereniging "Jong Lonneker" in EnschedeReholitas in LeeuwardenStichting Sinterklaas Intocht Leeuwarden (SSIL) in LeeuwardenVereniging "Mor Kuryakos" Arnas in EnschedeStichting Wijkorganisatie Huzum in LeeuwardenKatholieke Vrouwen Groep St. Paulus in EnschedeWijkcentrum Aldlan in LeeuwardenDe Stichting tot Behartiging der Belangen van de "Emisario" -Groep 10 in EnschedeStichting Wijkcomite Schepenbuurt in LeeuwardenFrem Play B.V. in GrouStichting Grou Aktief in GrouSuryoye Culturele Vereniging'baradaeus' in HengeloSTIFTING SINT PITERKOMITEE in GrouFerieniging Foar Folksformaken in GrouDe Fuke in GrouStichting Tuindorp in HengeloPleatslik Belang "Grou" in GrouMetropool in Hengelo't Iepen Stee in WartenVereniging tot Bevordering van de Dorpsbelangen Warten in WartenStichting Beth Nahrin Informatie Bureau in HengeloStichting Bevordering Spel en Kreativiteit Exploitatie van de Instuif De Joker in KoekangeStichting Jeugdhonk "De Roekeflecht" in WartenStichting Wijkraad Hasseler-Es in HengeloBuurtvereniging Op en Om De Ald Iisbaen in WergeaStichting Innocent in Hengelo OvStichting Merkekommisje Wergea in WergeaPleatslik Belang Wergea in WergeaTurkse Democratische Vereniging Hengelo(O) in HengeloBuurtvereniging De Foudering in WergeaBuurthuis 't Noaberhoes in HengeloBuurtvereniging Lyts Sinia in WergeaVereniging voor Plaatselijk Belang voor Idaard, Aegum en het Hofland in ReduzumStichting St.Christoffel in HengeloDoarpsbelang Reduzum in ReduzumStichting Merkekommisje Reduzum-Friens-Idaard in ReduzumCirculo Cultural Y Recreativo Francisco Largo Caballero in HengeloPlaatselijk Belang Friens in FriensIt Suderein in JirnsumPlaatselijk Belang Jirnsum in JirnsumStichting Festiviteitenkommisje "De Jirnsumer Kat" in JirnsumStichting ter Behartiging van de Financiële en Materiele Belangen van de Sir Edmund Hillary Stam in VriezenveenVereniging voor Plaatselijk Belang Raerd in RaerdStichting Cunera Sint Marcellinus in HengeloStichting Veldwerk Fryslân in RaerdBengeltjes Speeldorp in HengeloStichting Festiviteitencommissie Rauwerd in RaerdTurkiye Akdeniz Aleviler Birligi (Kultur ve Sosyal Dayanisma) in HengeloStichting Bewonerscommissie Langelermaatweg en omgeving in HengeloPlaatselijk Belang in PoppenwierStichting Wijkraad Berflo Es in HengeloFeriening Fan Doarpsbelang Tersoal in TersoalBewonersvereniging 't Kotte in HengeloStichting Merke Commissie Mantgum in MantgumBuurt- en Speeltuinvereniging "De Jeugd" in HengeloDoarpsmienskip Mantgum in MantgumVrouw Actief Beckum in HengeloStichting Dorpsraad Beckum in HengeloStichting Wijkkomite Het Woolde in HengeloDoarpsnut Jorwert in JorwertStichting Merkecommissie Jorwert in JorwertStichting Scouting Hengelo-Zuid in HengeloFerieniging It Nut Weidum in WeidumStichting Hendrik Hudsongroep (Scouting) in HengeloStichting Volks Vermaak Weidum in WeidumStichting dr. Ariens- en Ingridgroep in HengeloStichting Wijkcomité 't Genseler in HengeloStichting Merke Jellum-Bears in JellumTurkse Culturele Vereniging Hengelo in HengeloDoarpsbilang Jellum-Bears in JellumStichting Leefbaar Hilaard/Hoptille in HilaardStichting Oecumenisch Jongeren Contact Hengelo in HengeloVereniging voor Dorpsbelangen in HilaardStichting Nederlandse Baptisten Jeugd Beweging, Afdeling Hengelo(O) in HengeloDorpsbelangen in BoksumStichting "St. Jeroen-Bambi" Hengelo in HengeloStichting Dorpsfeest Boksum/Blessum in HurdegarypBuurtbelangen Ritsumazijl in MarsumBuurt en Speeltuinvereniging "De Hengelose Es" in HengeloStichting Education & Youth Service Nederland in LeeuwardenNocht en Wille in DeinumStichting Werkgroep Werregea Ald Wergea Nij in DeinumVereniging voor Dorpsbelang Marssum in MarsumVereniging Dorpsbelang Dronrijp in DronrypStichting Project Leefbaar Friesland in OudegaStichting Jeugdcentrum Interije in HarlingenStichting 't Skroefke in DronrypVvV Sjirk de Wal in DronrypVereniging Dorpsbelang Menaldum in MenaamStichting Steun Vereniging voor Volksvermaken "Menaem" in MenaamStichting Projectraad "Open Jeugdwerk Menaldum" in MenaamVereniging voor Volksvermaken "Menaem" in MenaamSpeeltuinvereniging It Fintsje in MenaamStichting Dorpsfeest Menaldum in MenaamVereniging van Dorpsbelang Schingen-Slappeterp in SkingenDorpsbelang Engelum in IngelumStichting Open Jeugdwerk Engelum in IngelumStichting Berlikumer Belangen in BerltsumStichting Algemeen Christelijke Jeugdsocieteit: It Piipskoft in BerltsumSpeeltuinvereniging Lytse Rakker in BerltsumVereniging Dorpsbelang Ried e.o. in RiedStichting Doarpsrounte Wier in WierFeriening "Doarpsbelang Bitgum" in BitgumMaeijebeam in BitgumVereniging Pleatslik Belang Bitgummole in BitgummoleBuurtvereniging "Rounom Hermana" in MinnertsgaPlaatselijk Belang Minnertsga in MinnertsgaBuurtvereniging "Op en om'e Bôle" in MinnertsgaVereniging Plaatselijk Belang Stiens in StiensDe Huismansstraat in StiensStichting 't Geerdink voor Welzijn en Werk in Hengelo ovBuurtvereniging Stienservaart in StiensStichting Vrienden van de Stichting Speeltuin-Ponystal 't Geerdink in Hengelo OvBuitencentrum Beundersveld in HengeloStichting Hervormd Jeugdwerk, Wijk Noord in HengeloBuurtvereniging Amicitia in StiensSteunpunt Scouting Overijssel in TwelloFeriening Doarpsmunen Wyns, Bartlehiem en Tergreft in WynsBuurtvereniging De Lotushof in StiensStichting Katholiek Centrum voor Welzijnsbevordering Overijssel in HengeloBuurtvereniging "Tusken Wetter & Lân" in StiensKatholiek Vrouwengilde Rafaél/Exodusparochie in HengeloVereniging Dorpsbelang Finkum in FeinsumDe Almelose Vereniging van uit Turkije Afkomstige Arbeiders in AlmeloMei Elkoar Ien in HijumStichting Wijkplatform Almelo Centrum in AlmeloVereniging Dorpsbelang Hijum in HijumDe Horst in AlmeloStichting Feestcommissie Britsum in BritsumFeriening Foar Doarpsbelang in BritsumStichting Jong Nederland Harbrinkhoek in HarbrinkhoekStichting Scouting John F. Kennedy in AlmeloPlattelands Jongeren Overijssel (P.J.O.) in AlbergenStichting Scouting H.J.B. Wateregge in AlmeloBuurtvereniging "Oeroe Boeroe" in AlmeloBuurtvereniging de M-Vogels in AlmeloStichting Network for the Development of Liberia (Netlib) in AlmeloTurkse Studentenvereniging Twente in EnschedeVrouw Actief Borne in BorneStichting Scouting Twickel in Ambt DeldenChristelijk Jongeren Verbond Afdeling Borne in BorneBewonersvereniging Akker en Warande in BorneStichting De Hoff in Ambt DeldenStichting Wijkraad 't Oldhof in BorneBlokhut Borghende in BorneStichting Het Beste van Borne in BorneStichting Cultureel Podium Bornse Synagoge in BorneStichting Sociaal Kultureel Jeugd- en Jongerenwerk te Zenderen in ZenderenStichting St. Stephanus Bornerbroek in BornerbroekStichting Dorpsbelangen Bornerbroek in BornerbroekKatholiek Vrouwengilde Ootmarsum in OotmarsumStichting Stadsraad Ootmarsum in OotmarsumVereniging ter Bevordering van Dorpsbelangen Raard en Bornwird " in RaardStichting Scouting Regio Essnlaand in EnschedeOntmoetingscentrum "Ons Hol" in HollumStichting Scouting Ootmarsum in OotmarsumVereniging voor Dorpsbelangen te Hollum in HollumStichting Ootmarsum-Litouwen in OotmarsumVereniging voor Dorpsbelangen te Nes (Ameland) in NesVereniging Dorpsbelang Ballum in BallumKatholieke Plattelands Jongeren, Afdeling Tilligte in DenekampStichting 't Rôggefeest in NesKatholieke Vrouwenorganisatie Tilligte in TilligteVereniging Dorpsbelang Buren in BurenStichting Beheer Onroerend Goed Multi Functionele Accommodaties Tilligte in Tilligte"Boerenvereniging Oerendhard" in SchiermonnikoogStichting Exploitatie Multi Functionele Accommodatie "Terra Nova" Tilligte in TilligteVereniging Dorpsbelang in SchiermonnikoogStichting Breklenkamp in Lattrop-BreklenkampStichting het huis te Breckelenkamp in Lattrop-BreklenkampVereniging Dorpsbelang Blije e.o. in BlijeStichting Buurtschapsraad Lattrop-Breklenkamp in Lattrop-BreklenkampStichting Aktiviteiten Commissie in BlijeStichting Buurtschapsraad Agelo in AgeloVereniging voor Dorpsbelang Oostrum in OostrumVereniging Dorpsbelangen Ferwert Hegebeintum in FerwertStichting Vluchtelingenwerk Wierden in WierdenVereniging Dorpsbelang De Vlieterpen in GinnumStichting Womenonly in HengeloStichting Wijkraad De Swetten in DrachtenPlatform Progressief Wierden in EnterDorpsbelang Wanswerd in WânswertStichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland in DrachtenBuurtvereniging De Kattenhook in WierdenGronings Agrarisch Jongeren Kontakt in DrachtenSpijkerdorp in DrachtenStichting Jong Nederland, Afdeling Wierden in WierdenStichting Icentrum in DrachtenBuurtvereniging De Schapendijk in WierdenBuurtvereniging Zuid-West De "Swetten" in DrachtenVereniging Plaatselijk Belang Rectum-Ypelo in EnterSpeeltuinvereniging "De Draaikolk" in DrachtenOpen Jeugdwerk Wierden in WierdenBuurtvereniging "De Fontein" in DrachtenStichting Feestcommissie School- en Dorpsfeest Opeinde-Nijega in OpeindeStichting Verenigde Jeugd Wierden in WierdenStichting Dorpsraad voor het Dorp Tubbergen in TubbergenBuurtvereniging Het Samenspel in DrachtenStichting Jong Nederland Tubbergen in TubbergenBuurtvereniging De Vooruitgang in DrachtenCarnavalsvereniging Altied Skik in HarbrinkhoekStichting De Geopende Deur in DrachtenStichting Eschhoes Vasse in VasseStichting Dorpsraad voor het Dorp Vasse in VasseSpeeltuinvereniging De Wiken in DrachtenKatholieke Plattelandsvrouwen Organisatie Vasse in VasseKumpulan Gemadra in DrachtenStichting 't Wylpke in De WilpStichting Cultuurhoes Albergen in AlbergenBuurtvereniging "Nog Beter Wonen Drachten" in DrachtenStichting Dorpsraad voor het Dorp Albergen in AlbergenBuurtvereniging De Bouwen in TerwispelVereniging Katholieke Plattelands Vrouwen te Zenderen in AlbergenVereniging Wijkraad De Bouwen in DrachtenStichting Jong Nederland Fleringen in FleringenStichting Sint Nicolaasoptocht in De WilgenKatholieke Plattelands Jongeren Fleringen in FleringenBuurtvereniging "De Singels" in DrachtenStichting Kulturhus Fleringen in FleringenStichting Dorpsraad voor het Dorp Reutum in ReutumStichting Dorpsfeesten De Veenhoop in JubbegaKatholieke Vrouwenvereniging Activa in ReutumJong Reutum in ReutumStichting Buurthuis Oosteinde in VriezenveenSpeeltuinvereniging Singelhof in DrachtenStichting Randrock in VriezenveenWijkvereniging "De Peppel" in DrachtenBuurtvereniging Moleneind en omstreken in DrachtenVereniging Admiraal Kruys in VriezenveenStichting Buurthuis Westerdok in VriezenveenStichting Wijkraad De Drait in DrachtenStichting Frijstaet Folgeren in DrachtenStichting Wijkraad "De Trisken" in DrachtenVereniging voor Plaatselijk Belang De Folgeren in DrachtenStichting Scouting Vriezenveen in VriezenveenWijkvereniging "De Wettertoer" in DrachtenDorpsbelang Winsum (Fr.) in WinsumBuurtvereniging "De Nijewei" in BoornbergumBuurtvereniging De Westerefterclub in BoornbergumVereniging Dorpsbelangen Boornbergum/Kortehemmen in BoornbergumBuurtvereniging "Mei Inoar Ien" in BoornbergumBuurtvereniging De Satellyt in Boornbergum"De Middenstip" in BoornbergumVereniging voor Plaatselijk Belang De Wilgen, Smalle Ee en omstreken in De WilgenFeriening Foar Doarpsbelang Aldegea in OudegaStichting "Jeugdsoos Oudega" in OudegaStichting "Jongerein De Pein" in OpeindeStichting Activiteiten Opeinde in OpeindeVereeniging Dorpsbelang Opeinde in OpeindeDorpsbelang "De Tike" in De TikeStichting Jeugdwerk Rottevalle in RottevalleStichting School- en Dorpsfeesten Rottevalle in RottevalleVereniging Dorpsbelang in RottevalleStichting Pypskoft in UreterpVereniging voor School- en Dorpsfeesten in Drachtster Compagnie in DrachtstercompagnieV.O.F. De Brandsjes in RotterdamVereniging Plaatselijk Belang Drachtstercompagnie in DrachtstercompagnieStichting "Jeugdsoos It Hagestek" in HoutigehageWy kenne Mekoander in HoutigehageVereniging Plaatselijk Belang Houtigehage in HoutigehageBuurtvereniging De Pikstiennen in HoutigehageSpeeltuin Vereniging Ons Domein in Westerhaar-Vriezenv.wijkVereniging Spavo in SurhuisterveenDames Vereniging Geesteren in GeesterenStichting Survento Surhuisterveen in SurhuisterveenJong Nederland Geesteren in GeesterenStichting Surhuisterveen 2000 Plus in SurhuisterveenStichting Dorpsraad voor het Dorp Manderveen in ManderveenPlaatselijk Belang in Surhuisterveen