Herendispuut Pirarucu in AlkmaarEten Bij J-A-Si-Ro in 's-HertogenboschStichting MenS in BakhuizenStichting tot Zorg en Welzijn van de Inwoners van de voormalige Gemeente Rosmalen in RosmalenVrienden van de Robert Coppes Stichting in VughtStichting Woonvorm De Regenboog in BrakelH & G in ValkenswaardWelfare "Zonnebloem" in BergeijkJeugdbescherming Brabant in TilburgStichting Fatiha Vrouwengroep in EindhovenStichting Algemene Stijlleiders, Leraren en Instructeurs in EindhovenStichting Father Paul-Vincent Ravi Foundation in EindhovenStichting Kuychi in WaalreStichting Gryphon in EindhovenStichting LETS-kring Gemert-Bakel e.o. in GemertStichting Bezoekwerk HOS in OverloonWijkvereniging Het Havankpark in LeeuwardenStichting Vlietvaardig in LeeuwardenStichting Amber Helden in PanningenStichting Wijkorganisatie Molenpad en omstreken in LeeuwardenStichting Voormalig Groene Kruis Maasbracht in MaasbrachtBuurt- en Speeltuinvereniging Welgelegen/Indische Buurt in LeeuwardenStichting Wijkwerk Cambuursterhoek in LeeuwardenStichting Trajekt in MaastrichtVincentiusvereniging Deelgroep Heuvelland in NoorbeekWijk- en Recreatievereniging De Blokkendoos in LeeuwardenStichting Bevordering Levenskwaliteit van Kinderen met Epileptische Aandoeningen in MargratenDe Koerdische Culturele Vereniging Leeuwarden en omgeving in LeeuwardenBuurt en Speeltuinvereniging Insulinde en omstreken in LeeuwardenWijkcentrum Schieringen in LeeuwardenKoerdische Vereniging in Leeuwarden Midia in LeeuwardenImpuls in KerkradeImpact in HeerlenStichting WAD in KerkradeSodalicium in HeerenveenStichting Forte Welzijn in GroesbeekStichting Algemene Hulpdienst Elst in ElstStichting Vast en Zeker in LeeuwardenStichting "Noordwest Wageningen" in WageningenStichting Wijkpanel Huizum-West in LeeuwardenBuurtvereniging Hollanderwijk in LeeuwardenSamenwerkende Bewonersorganisaties in LeeuwardenStichting Re-turn in BennekomWijkgebouw v.d. Wijk- en Speeltuinver. Gerard Dou/Huizum West in LeeuwardenStichting Lân fan Pake Foppe in SnakkerburenStichting Got2Do Foundation in OosterbeekWijk- en Speeltuinvereniging Oranjewijk in LeeuwardenStichting TALENT in HeelsumStichting Wijkcentrum 't Knooppunt in LeeuwardenVereniging De Twa Doarpen in Koarnjummooihuijs in VelpDoarpsbelang Jelsum-Koarnjum in KoarnjumVereniging 't Beukersplakje in GytsjerkVereniging voor Dorpsbelangen Giekerk in GytsjerkStichting School- en Volksfeest Gytsjerk in GytsjerkVereniging voor Dorpsbelangen Oentsjerk in OentsjerkStichting Dorpsfeest Oentsjerk in OentsjerkStichting Sociaal Cultureel Werk Bob in OentsjerkStichting Doarpsfeestcommissie Munein-Readtsjerk in MûneinVereniging voor Dorpsbelangen Oudkerk in AldtsjerkStichting Doarpsfeest Aldtsjerk-Readtsjerk in ReadtsjerkVereniging voor Dorpsbelangen Molenend/Roodkerk in MûneinDoarpsbelang Marrum/Westernijtsjerk in MarrumMarheim in MarrumDoarpsbilang Hallum en Omkriten in HallumStichting Kampwerk Christelijk Jongeren Verbond-Y.M.C.A. Friesland in HallumIt Pleatslik Nut Hallum in HallumBuurtvereniging "Onder Ons" in HallumAlgemene Feestcommissie Hallum in HallumStreekbelang Oost- en Westhoek in St.-JacobiparochieStichting tot Behoud Dan Wel ter Bevordering van de Kwaliteit van Woon- en Leefmilieu voor Mens en Dier in Westhoek e.o. in WesthoekStichting Intocht Sint Nicolaas in St.-JacobiparochieVereniging Plaatselijk Belang Nij Altoenae, Oude- en Nieuwebildtdijk in Nij AltoenaeDepartement Het Bildt van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in St.-AnnaparochieBuurtvereniging "Kroanenburg" in St.-AnnaparochiePlaatselijk Belang Sint Annaparochie in St.-AnnaparochieDorpsbelangen Vrouwenparochie in VrouwenparochieStichting ATA in AmsterdamVereniging voor Dorpsbelang Oudebildtzijl in OudebildtzijlStichting Sar-el Nederland in AmsterdamVereniging Dorpsbelang Oude Leije in Alde LeieStichting 't Groene Hok in St.-JacobiparochieStichting Algemene Hulpdienst Buitenveldert in AmsterdamStichting Dorpsfeest Sint Jacobiparochie in St.-JacobiparochieStichting Kulturele Integratie Projecten in St.-JacobiparochieinMotus in AmsterdamDe Spitsroeden in St.-JacobiparochieStichting Kinderwensen in DiemenPlaatselijk Belang Sint Jabik in St.-JacobiparochieDorpsbelang Lekkum-Miedum-Snakkerburen in LekkumVan den Eeckhout Gezondheidsadvies in EdamVereniging voor Volksvermaken in LekkumStichting Feestcommissie Goutum in GoutumStichting Sociaal Steunpunt Amstelveen in AmstelveenJeugdsoos De Kûle in GoutumDorpsbelang Goutum in GoutumBuurtvereniging It Giele Fjild in GoutumDoarpsbelang Himpens-Tearns in HempensForiening Foar Dorpsbelangen Wurdum-Swichum in WirdumDorpsbelang Wijtgaard in WytgaardCoby Pronk in HilversumStichting Merkekommisje Wytgaard in WytgaardFeriening Foar Doarpsbelangen Wyns in WynsDe Nederlandse Vegetariërsbond in AmsterdamBuurtvereniging Oostersingel/De Dam in DokkumStichting Dencon in 's-GravelandBuurtvereniging "Alles aan de Hang" in DamwoudeVereniging van Dorpsbelangen Damwâld in DamwâldLuijkx Care Company Laren B.V. in LarenFeestforiening Mei Inoar Ien in DamwâldStichting 't Pjottersplak in DamwâldStichting Klachteninstituut Uitvaartwezen in TilburgSpeeltuinvereniging van Aernsmastraat in DamwâldStichting Vrijwilligerscentrale Huizen in HuizenSpeeltuinvereniging "De Korenbloem" in DamwâldVereniging voor dorpsbelang Rinsumageest/Sijbranahuis in RinsumageastSpeeltuinvereniging "It Boarterspunt" in RinsumageastDe Vereniging Dorpsbelang De Valom in De FalomVereniging voor dorpsbelang Broeksterwoude in BroeksterwâldStichting Samenwerkingsverband Vitaal en Ondernemend Flevoland in LelystadStichting Vrijwilligers en Mantelzorg Centrale Almere in AlmereStichting Brahm Rishi Kaylash Dhaam in AlmereD.H.C. Health Consultancy B.V. in MuidenStichting International Whisky Society in MaassluisPartiCura Zorgbemiddeling B.V. in PurmerendSociaal.nl Schuldsanering B.V. in PurmerendICP Advies B.V. in PurmerendDe Zorgdeler in WormerMedair Nederland in AmersfoortStichting Vrienden van de Stichting SOS Telefonische Hulpdienst Noordwest in KrommenieStichting Unie van Vrijwilligers (afdeling Krommenie) in KrommenieParticipatiecentrum de Baanbreker in EnkhuizenStichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Enkhuizen in EnkhuizenDorpsbelang in BurdaardVereniging Dorpsbelang Wouterswoude in WâlterswâldStichting Vrijwillige Hulpverlening Netwerk in BovenkarspelStichting Boarterswâld in WâlterswâldFeestferiening "Ut 'e Sleur" in DriezumVereniging Dorpsbelang Driesum in DriesumMando B.V. in LelystadVereniging voor Dorpsbelang Metslawier in MetslawierStichting Sociaal Cultureel Werk Oostdongeradeel in MetslawierJeugdhonk De Oanrin in MetslawierDanvos B.V. in OpperdoesVereniging Dorpsbelang Ee in EeStichting Jeugd- en Jongerenwerk in EeDorpsbelangen Engwierum en omstreken in EngwierumVereniging Dorpsbelang Anjum en omstreken in AnjumCalcots & Romesco in HeerhugowaardVereniging Dorpsbelang Lioessens in LioessensVereniging Dorpsbelang Morra in MorraVereniging voor Dorpsbelang Paesens-Moddergat in ModdergatMy-ID Productions in Broek op LangedijkVereniging voor Dorpsbelang in OosternijkerkBeheerstichting Nieuwe Nes in SchagenStichting Jeugd- en Jongerenwerk Oosternijkerk in OosternijkerkVereniging tot Bevordering van Dorpsbelangen te Niawier en Wetsens in NiawierDorpsbelang Wierum in WierumVereniging voor Dorpsbelangen Nes in NesStichting Beschermingsbewind Meerderjarigen Den Helder in Den HelderDoarpshûs It Tiksel in HantumhuizenVereniging Dorpsbelangen Ternaard in TernaardVereniging voor Volksvermaken in TernaardStichting De Intro in FerwertFeestcommissie Ternaard in TernaardJeugdhonk de Hingel in TernaardStichting Cognito in AlkmaarVereniging Dorpsbelang Hantum/Hantumeruitburen in HantumOntmoet Afrika in AlkmaarStichting Feestcommissie Hantum en omstreken in HantumMEE & de Wering in AlkmaarDe Vereniging van Dorpsbelangen in HolwerdVan Amerongen Bewindvoering B.V. in AlkmaarVereniging Open Jongerenwerk Holwerd in HolwerdVereniging voor Volksvermaken "Concordia" in HolwerdVereniging Dorpsbelang Foudgum Brantgum Waaxens in BrantgumVereniging voor Volksvermaak Duurswoude in WijnjewoudeBuurtvereniging De Nije Buurt in WijnjewoudeBuurtvereniging Duerswâld in BakkeveenBiaz Bureau voor Indicatie-Advies en Zorgbemiddeling in Bergen (NH)Stichting Dorpsfeesten Wijnjewoude in WijnjewoudeBuurtvereniging Weinterp in WijnjewoudeVrijwilligers Vervoeren Gehandicapten in HeemskerkVereniging Eendracht Maakt Macht in HoornsterzwaagBuurtvereniging "Klein-Groningen" in WijnjewoudeStichting Dorpsfeest Bakkeveen in BakkeveenStichting Vrijwilligers Terminale Zorg IJmond in Santpoort-NoordVereniging Plaatselijk Belang in BakkeveenStichting Aldejiersploech Beetsterzwaag in BeetsterzwaagStichting Plan van Tafel in BeetsterzwaagStichting Doarpsrounte Beetsterzwaag-Olterterp in Beetsterzwaag't Loo in BeetsterzwaagBuurtvereniging "Boslaan e.o." in BeetsterzwaagStichting Speeltuinen Beetsterzwaag in BeetsterzwaagVereniging Plaatselijk Belang Beetsterzwaag-Olterterp in BeetsterzwaagStichting Platform Leefbaarheid Beetsterzwaag en Olterterp in BeetsterzwaagStichting Dorpsfeest Boornbergum in BoornbergumStichting Speeltuin Nij Beets in Nij BeetsVereniging Plaatselijk Belang Nijbeets in Nij BeetsStichting Dorpsfeest Nij Beets in Nij BeetsStichting Gorredijk Vooruit in Nij BeetsBuurtvereniging "Boukupo" in UreterpPlaatselijk Belang Ureterp in UreterpBuurtvereniging De Trochsakkers in UreterpBuurtvereniging "De Baanbrekers" in UreterpBuurtvereniging Trije yn ien in UreterpBuurtvereniging Fugelfrij in UreterpVereniging voor Dorpsbelangen en Dorpswelzijn in SiegerswoudeBuurtvereniging Roun omme Skoalle in SiegerswoudeStichting Doarpsfeest Fryskepeallen in FrieschepalenPlaatselijk Belang Frieschepalen in FrieschepalenVereniging voor Dorpsbelangen Burgum in BurgumStichting voor Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Jongeren in BurgumImpegno Begeleiding B.V. in 's-GravenhageBuurtvereniging 't Singeltsje in BurgumDepartement Bergum en omstreken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in BurgumBuurtvereniging It Fjouwerkant in BurgumStichting "Cercle d'Amis" in BurgumBuurtvereniging Krolsloantsje in BurgumDe Stienkrobben in BurgumBuurtvereniging "De Nysted" in BurgumDe Noardermar E.O. in BurgumBuurtvereniging Winterswijk-Noord in BurgumStichting 't Kampvuur in BurgumS.L.J. Boddeus in OudkarspelBuurtvereniging Hooijengastrjitte in BurgumVan Voorden Holding B.V. in BergambachtBuurtvereniging Ommedobbe in BurgumTusken It Grien in NoardburgumBuurthuis De Wissel in HurdegarypModus Vivendi Wettelijk Traject B.V. in ZwijndrechtDe Skurk in HurdegarypStichting Spirit of Faith in HurdegarypStichting Buro Sociaal Raadslieden Alblasserdam in AlblasserdamStichting Befrijdingsfestival Fryslan in HurdegarypVereniging voor Dorpsbelangen Hurdegaryp in HurdegarypPrivaZorg Thuiszorg B.V. in Bleskensgraaf caStichting Unie van Vrijwilligers Afdeling Barendrecht in BarendrechtBuurtvereniging De Wal in FeanwâldenStichting Dorpsfeest Tietjerk in TytsjerkStichting Jeugd- en Jongvolwassenwerk Tietjerk in TytsjerkVereniging voor Dorpsbelangen Tietjerk in TytsjerkEasypool (Zorg aan Huis) B.V. in RotterdamStichting Vrienden van de Telefonische Hulpdiensten in RotterdamStichting Rotterdams Zorgtoewijzingsorgaan Jeugdigen in RotterdamTanaks B.V. in RotterdamW. van der Wilden Holding B.V. in BennekomStichting Unie van Vrijwilligers, Afdeling Rotterdam en Omstreken in RotterdamBemiddel Lyn in RotterdamStichting Indicatie Onderzoek Nieuwe Waterweg Noord in SchiedamStichting Feestcommissie Ryptsjerk in RyptsjerkFeriening foar Doarpsbelangen Ryptsjerk in RyptsjerkStichting Unie van Vrijwilligers, Afdeling Albrandswaard/Delta in OostburgVereniging Jeugdwerk Ryperkerk in RyptsjerkStichting Hoogvliets Vrijwilligers Servicepunt in Hoogvliet RotterdamBuurtvereniging Quatrebras in NoardburgumBuurtvereniging Marijkepaed in NoardburgumFeriening foar Doarpsbelangen Noardburgum in NoardburgumStichting Feestcommissie Noardburgum 50 in NoardburgumBuurtvereniging Fokkemastraat in NoardburgumDirectzorg Nederland B.V. in BrielleStichting voor Open Jeugdwerk Noordbergum in NoardburgumFederatie Christelijk Jeugdwerk Tytsjerksteradiel in BurgumVereniging van Dorpsbelangen Eestrum-Schuilenburg in JistrumIepen Jongereinwurk Jistrum-Skulenboarch in BurgumFeestvereniging Eastermar in EastermarWijzer voor Werk, Inkomen & Zorg in BavelBuorskip Heechsan in EastermarFeriening Doarpsbelang Eastermar in EastermarVereniging voor Dorpsbelangen Suameer in SumarDiet Consult in DordrechtBuurtvereniging It Bintsjelân in SumarStichting Frija in SumarVereniging voor Dorpsbelangen Garijp in GarypStrak Beheer B.V. in DordrechtStichting De Groene School in EarnewâldVereniging van Dorpsbelang Eernewoude in EarnewâldDorpsbelangen Suawoude in SuwâldCSPB (Cockie Schouten Professioneel Bewindvoerder) in AalstStichting Lyts Tomke in VeenwoudenStichting 't Boartersfjild in VeenwoudenSt. Unie van Vrijwilligers afd. H.I. Ambacht in Hendrik-Ido-AmbachtVereniging van Dorpsbelangen Veenwouden/Veenwoudsterwal en omstreken in FeanwâldenBuurtvereniging Feintenslaan in FeanwâldenStichting Speeltuin 't Boartersplak in FeanwâldenStichting Unie van Vrijwilligers, Afdeling Dordrecht en omstreken in DordrechtBuurtvereniging de Berken (Nieuw) in De WestereenStichting Speeltuin De Hege Seis in De WestereenBuurthuis Oostindie in ZevenhuizenPlattelandsvrouwen Zevenhuizen Gn in ZevenhuizenSTICHTING PROMOTIE 7HUIZEN in ZevenhuizenJodena-Styles in AlmereStichting Scouting Nienoord in MarumOldebert in TolbertDe Ryth in TolbertDorpsbelangen Boerakker-Lucaswolde in BoerakkerStichting Scouting Drachten in WaskemeerOmega Management Support in UtrechtStichting "Talitha Kumi" in MarumPlaatselijk Belang "Nuis en Niebert" in NiebertAlgemene Jeugd Organisatie Zuidelijk Westerkwartier (AJOZ) in NuisVereniging voor Dorpsbelangen "Eendracht Maakt Macht" in JonkersvaartStichting Aktiviteiten De Wilp in De WilpStichting Bewogen Beweging in De WilpVereniging Plaatselijk Belang "Vooruitgang" te de Wilp in De WilpStichting Sociaal-Kultureel Werk voor Surinamers en Antillianen in Assen en omstreken in BovensmildeStichting "Odd Fellowhuis Assen" in AssenKiwanis Club Assen in AssenBuurt- en Speeltuinvereniging "Langedijk Talmastraat Combinatie" in AssenOrewoet in AssenStichting Scouting "Sint George" in AssenBuurtvereniging Oranjebond in AssenStichting JADE in AssenDe Dissel in AssenStichting Rainbow in AlmereStichting Belangenbehartiging Scoutinggroep "De Zwervers" in AssenStichting "De Emma Speelplaats" in AssenStichting het Huis van de Buurt in AssenEerste Asser Speeltuinvereniging E.A.S. De Poort in AssenBuurt- en Speeltuinvereniging Anreperstraat en omgeving in AssenStichting Communicatie Kloosterveen in AssenBuurtvereniging Kloosterveen in AssenStichting voor Sociaal Kultureel Werk "De Steiger" in AssenStichting Kapitan Pattimura in AssenStichting Assen Onderdak in AssenStichting Scouting Vries in VriesBuurt- en Belangenvereniging Pitteloo in AssenStichting Boerderijproject De Kluis voor Geestelijk Gehandicapten in Breda in BredaKatholieke Vrouwen Vereniging in AssenStichting Chrismar in AssenVereniging Dorpsbelangen Loon in LoonStichting Algemene Hulpdienst Roosendaal (S.A.H.R.) in RoosendaalStichting Sinterklaasintochten Assen in LoonDorpenoverleg Midden-Drenthe in BeilenStichting Speeltuin Schapendrift in BeilenBuurtvereniging De Venne in BeilenBuurtvereniging "'t Botervolk" in BeilenBuurtvereniging "Kruudmoes" in BeilenStichting Breda-Actief in BredaStichting Present in BredaNutrition Concepts & Consultancy B.V. in BredaGewicht in Balans in Etten-LeurC.S. Boelbaai in Hooge MierdeStichting Unie van Vrijwilligers, Afdeling Made en Drimmelen e.o. in MadeStichting Vreugd in TilburgFako B.V. in AmersfoortStichting Unie van Vrijwilligers, Afdeling Tilburg en Omstreken in TilburgStichting Toon Hermanshuis Waalwijk in WaalwijkBuurtvereniging "De Zeshoek" in BeilenHospice Francinus de Wind in WaalwijkBuurtvereniging "De Zwartinger Stukken" in BeilenBuurtvereniging "De Waterlanders" in BeilenBuurtvereniging Asserstraat en Omgeving in BeilenChill-in in BeilenBuurtvereniging "Plattenveld" in BeilenBuurtvereniging "Woltingshof" in BeilenStichting Adviesraad Minimabeleid Midden Drenthe in BeilenBuurtgebouw Noorderhuus in BeilenBuurtvereniging "Centrum-Zuud" in BeilenIVT Zorg in 's-HertogenboschStichting Borckerhof in ArnhemBuurtvereniging Holthe en omstreken in BeilenBuurtvereniging "De Vonderkampen" in BeilenFysio- & Ergotherapie Langer Thuis in 's-HertogenboschBuurtvereniging "Beilervaart" in BeilenSportpark Noord-West in BeilenGJ-Tools International B.V. in WaalwijkBuurtvereniging "Halerbrug" in HooghalenStichting Unie van Vrijwilligers Afdeling 's-Hertogenbosch en omstreken in VlijmenAZOM in RosmalenBuurtvereniging "Het Bobbelblad" in BeilenVHHA (Voeding, Hygiëne & HACCP Administratie en Advies) in VlijmenVereniging voor Dorpsbelangen Hooghalen, Laaghalen en Laaghalerveen in HooghalenDieetbegeleiding & Kooktechniek Ilona Sabel in VlijmenSpeeltuinvereniging "De Groenkampen E.O." in HooghalenSpeeltuinvereniging Midenvelt in HooghalenDe Hanse Hof in BeilenBuurtvereniging Rheeveld in HijkenJTS Consultancy in BoxtelBuurtvereniging "Oranje" in OranjeBody Care Boxtel in BoxtelVereniging van Dorpsbelangen Spier in SpierSpeeltuinvereniging Wijster in WijsterVereniging Dorpsbelangen Wijster in WijsterBuurtvereniging "Eekhoornstraat en omstreken" in DonderenStichting Vrienden van de Stichting BrabantZorg, regio Den Bosch en Bommelerwaard in 's-HertogenboschStichting Woninginrichting Kanaalstreek in StadskanaalBuurtvereniging "De Driehoek" in StadskanaalStichting Vrijwilligerscentrale en Hulpdienst in UdenBuurtvereniging Heidedop in STADSKANAALBuurtvereniging "V.K.G." in StadskanaalBuildANotherU B.V. in RijkevoortDorpsbelangen Gasselternijveenschemond in HollandscheveldStichting Scouting Stadskanaal in StadskanaalSpeeltuinvereniging "Speulwei" in GieterveenVereniging Dorpsbelangen Gieterveen in GieterveenVereniging Dorpsbelangen Gasselternijveen in GasselternijveenStichting Gentiaan in GasselternijveenVereniging voor Plaatselijke Belangen te Buinerveen-Nieuw-Buinen in BuinerveenStichting Beheer Jeugd- en Jongerencentrum De Bunermonder in Nieuw-BuinenStichting Speelvoorziening Prins Bernhardlaan in Nieuw-BuinenVereniging van Oud-Leerlingen OCO in Nieuw-BuinenSpeeltuinvereniging Kindervreugd in Nieuw-BuinenStichting De Buner Disny in Nieuw-BuinenStichting De Veenspelers in Nieuw-BuinenBelangenvereniging Drouwenerveen/Bronnegerveen in DrouwenerveenVereniging Dorpsbelangen Buinen in BuinenStichting Speeltuin 't Waardeel in BorgerStichting Speeltuin Hunzedal in BorgerBuurtvereniging "Het Dingspil" in BorgerClubgebouw De Woudlopers in BorgerStichting Speeltuin Veldakkers in BorgerStichting Speeltuin Kampakkers in BorgerStichting Jeugd- en Jongerenactiviteiten Borger-Odoorn in BorgerStichting Monument Gesneuvelde Indie-Militairen "45-62" in EmmenBuurtvereniging Marslanden in BorgerStichting Speeltuin Tiekamp in DrouwenStichting Belangen Westdorp/Ellertshaar in WestdorpStichting Interkerkelijk Jeugd- en Jongerenwerk Borger in BorgerVereniging van Dorpsbelangen Ees & Eesergroen in EesVereniging van Dorpsbelangen Vlagtwedde in VlagtweddeNoaberschop in VlagtweddeBuurtvereniging "De Wilmerskamp" in VlagtweddeBuurtvereniging De Mallemeulen in VlagtweddeC.J.V. Excelsior in VlagtweddeVereniging Plaatselijk Belang Harpel in VlagtweddeBuurtvereniging Weenderstraat in VlagtweddeVereniging Plaatselijk Belang Veele in VlagtweddeStichting De Zwarte Schapen in BourtangePlaatselijk Belang Sellingen en omstreken in SellingenStichting Voorlichting Gehandicapte Ouders in VenloSpeeltuinvereniging De "Speulhorn" in SellingenVereniging van Plaatselijk Belang Jipsinghuizen in SellingenVereniging voor Plaatselijk Belang Jipsingboertange in SellingenStichting Scouting Ter Apel in Ter ApelZiekensectie Parochie St. Jan in EygelshovenSpeeltuinvereniging Koningsvaren in Ter ApelBuurtvereniging 't Streekje in Ter Apelstichting Pro Persona Holding in WolfhezeStichting Vrijwilligerscentrale Nijmegen in NijmegenStichting Hulpdienst in NijmegenNutrinfo in NijmegenStichting Kinop in NijmegenStichting Centrum Burgers Hulpverlening (afgekort Stichting C.B.H.) in NijmegenStichting Infowinkel Arnhem in NijmegenRatio Verzuimmanagement in DrutenPeters Communicatie B.V. in VeenendaalStichting Voeding-Gezondheid Ouderen in WageningenStichting Vrijwillige Hulpverlening Wageningen in WageningenStichting Unie Van Vrijwilligers, afdeling Wageningen en omstreken in WageningenStichting "Hulpverlening Seksueel Misbruik" in UtrechtStichting Unie van Vrijwilligers Ede in EdeJeugdraad van de Buitengewone Wijkgemeente "De Kapel" der Nederlands Hervormde Kerk te Ter Apel in Ter ApelBuurtvereniging AGO-Dorp in Ter ApelBuurtvereniging "De Grensstreek" in Ter ApelGelderse Stichting tot Beheer en Bewindvoering ter Bescherming van Meerderjarigen in ArnhemPlaatselijk Belang De Maten in Ter ApelVereniging voor Plaatselijke Belangen Veelerveen in VeelerveenStichting Dorpsbelang en Dorpshuis 2e Exloërmond in 2e ExloërmondStichting Speeltuin Ons Domein in 2e ExloërmondDavidstichting in ArnhemBuurtvereniging Onder Ons in 2e ExloërmondStichting Streekbelangen 1e Exloermond in 1e ExloërmondPlaatselijke Belangen Musselkanaal in MusselkanaalWoongebied tussen Wal en Schip in MusselkanaalOp Roakeldais in MusselStichting Vrijwillige Hulpdienst Voor Elkaar in OosterbeekKatholieke Vrouwen Gemeenschap Musselkanaal in MusselkanaalVereniging voor Plaatselijk Belang Vledderveen in VledderveenStichting van Dam Voedingsplan in AmersfoortStichting Vakantiespelweek Onstwedde in OnstweddeTOPmaat Thuiszorg B.V. in ArnhemStichting Ocrea Onstwedde in OnstweddeStichting Kwartier Zorg & Welzijn in HoogezandLekkerLeven in ArnhemBuurtvereniging Het Noorderpark in HoogezandStichting Trefcentrum Surinamers en Antillianen in HoogezandBeheerstichting Scouting Hoogezand-Sappemeer in HoogezandStichting Hulpdienst Graag Gedaan in DuivenStichting Jong Nederland Hoogezand-Sappemeer in HoogezandAktiviteitencommissie Hoogezand-Sappemeer in HoogezandStichting Vrijwillige Hulpdienst Handsaam in BrummenTurkse Culturele Vereniging "Mehmet Akif Ersoy" in HoogezandStichting Unie van Vrijwilligers, Afdeling Doesburg in AngerloMarokkaanse Vereniging Hoogezand-Sappemeer in HoogezandBuurtvereniging Spoorstraat-Kieldiep in HoogezandWoonzorgnet B.V. in RenkumMusluman Gencler Teskilati-Welzijns Belangen Vereniging Hoogezand in HoogezandStichting Plaatselijk Belang Tange-Alteveer in GroningenSpeeltuinvereniging "Doorsnee" in Nieuwe PekelaSpeeltuinvereniging "'t Ol Alteveer" in Nieuwe PekelaWijkvereniging 't Ol Alteveer in Nieuwe PekelaStichting Culturele Commissie Oude Pekela in Nieuwe PekelaStichting Werklozen Hulp in VeendamStichting Kinder-Vakantiekamp Winschoten in VlagtweddeStichting Unie van Vrijwilligers, afdeling Hengelo (Gelderland) en omstreken in Hengelo (Gld)Stichting Sint Nicolaas Comite Winschoten in WinschotenSpeeltuinvereniging "St. Vitusholt" in WinschotenBuurtvereniging "Abel Tasmanstraat" in WinschotenStichting De Kap, ondersteuning van informele zorg in Apeldoorn