Stichting Oecumenische Vrouwensynode in UtrechtStichting Vogelringstation Menork in LippenhuizenStichting Alpha & Omega in AmsterdamVereniging Natuurwerkgroep Diever en omstreken in VledderStichting Sri Jagannatha & Keshav in HoofddorpVogelsportvereniging "De Nachtegaal" in NunspeetStichting tot Behartiging van de Godsdienstige Belangen der Hervormden te Hekendorp in WaarderIVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Ooststellingwerf in OosterwoldeStichting DIAKONIA, Wereldfederatie van diakonale verenigingen en diakonale gemeenschappen in AmerongenIVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Lelystad in LelystadVereniging Unitas in WaalwijkVereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland in DordrechtStichting Meyer Swantee in LarenStichting het Solidariteitsfonds in KampenVereniging van Oud-Studenten aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken in Nederland te Kampen in KampenStichting "De Tarpan" in BritsumStichting Kampen-AIX-en-Provence in KampenTwatasha Community School Stichting in OssInterkerkelijke Stichting tot Bevordering van Bijbelkennis en Godsdienstonderwijs aan de Openbare Scholen in de Gem. Ooststellingw. in OosterwoldeFugelwacht Trynwalden in AldtsjerkStichting Plant, Dier en Mens in St.-JacobiparochieFugelwacht Wurdum-Swichum-Wytgaard in WytgaardNatuer en Gea in FeanwâldenBond voor Evangelisaties in en ten bate van de Nederlandse Hervormde Kerk in Ter ApelVereniging Windenergiebenutting-Friesland in TernaardStichting Steunpunt Katholiek Groningen in GroningenFûgelwacht Hantum e.o. in HantumVereniging Agrarisch Natuurbeheer en Ganzenopvang Ameland in HollumNatuurwerkgroep Ameland in NesStichting Vogelringstation Schiermonnikoog in HoogenwegWerkgroep Lepelaar in West-TerschellingEuropean Association of Tax Law Professors in AmsterdamStichting De Omslag in AmsterdamVogelwacht "It Sud en Omkriten" Drachten-Beetsterzwaag in DrachtenKoninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging, Afdeling Fryslân in TernaardFugelwacht De Pein E.O. in OpeindeVogelwacht De Wilgen-Smalle Ee-Buitenst Vallaat in Smalle EeEastermars Lânsdouwe in EastermarNatuerferiening Bakkefean en omkriten in BakkeveenStichting Rafael in AmsterdamVogelwacht Ureterp e.o. in DrachtenStichting Kleur in 't Werk in AmsterdamFugelwacht Bergum e.o. in BurgumS.S. V.E.S.T.A. in AmsterdamVogelwacht Noordbergum in NoardburgumFugelwacht Jistrum in JistrumGaos Geografische Aktiviteiten en Onderwijs voor Studenten in AmsterdamFugelwacht Garijp e.o. in GarypStichting Gallia in AmsterdamFugelwacht De Westerein in ZwaagwesteindeStichting Bestuursadvisering en Special Products (BASP) in AmsterdamStichting Waddengroep in BuitenpostInterkerkelijke Vereniging voor Voortgezet Onderwijs genaamd "Van Loonschool" in AmsterdamVogelwacht "Buitenpost e.o." in BuitenpostStichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Schilderen Noord-Holland-Zuid in AmsterdamVereniging voor Agrarisch, Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen in DrogehamVogelwacht Kollum e.o. in KollumA'damse St. tot Opleiding van Praktijkass. in AmsterdamFugelwacht Aldwald in OudwoudeTESLA - Tulleken Eng. Services & Logistic Advice in AmsterdamIVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Roden in NorgStichting Milieubeheer Zuidelijk Westerkwartier in KornhornStichting Rekreatie Elema in MarumStichting Holtermanfonds in AmsterdamDe Groene Installateur in BeilenDe Vogel Beschoeiingen in LisserbroekStichting Vrienden van "Spectrum" in BeilenStichting Paddestoelen Werkgroep Drenthe in BeilenStichting Turks Onderwijs Centrum in AmsterdamIVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Westerveld in DwingelooVereniging Schoolbelangen Pieter Jelles Troelstraschool in AmsterdamStichting The Borker Fold in MantingeIVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Aa en Hunze in GietenStichting Wonderwel voor Oikos Projecten in EextStichting de Vrije Kring in AmsterdamStichting Vrienden van het Drentse Heideschaap Balloerveld in RoldeStichting Junk Food Junk Juice in AmsterdamStichting Wielenwerkgroep in GytsjerkVogelwacht "Het Oud-Bildt" in St.-AnnaparochieStichting Ichthus Leeuwarden-Huizum in LeeuwardenStichting Jeugd Natuur Club in WirdumStichting Predikantenfonds Doopsgezinde Gemeente van Buitenpost in BuitenpostIVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Noordoost-Friesland in BurumIslamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Eyüp Sultan in GroningenVogelwacht Driesum/Wouterswoude e.o. in DamwâldVogelwachtvereniging Hollum-Ballum in BallumNoordenwind, Vereniging ter bevordering van Duurzame Energie Nederland in HeerenveenVogelbeschermingswacht Gorredijk en omstreken in DrachtenStichting Fonds Scholing en Ordening voor het Besloten Busvervoer in CulemborgStichting Trainee Web International in AmsterdamVogelwacht Nij Beets/De Veenhoop in Nij BeetsLaMark B.V. in ArnhemFugelwacht Hurdegaryp in HurdegarypStichting Postdoctorale Opleidingen Informatie en Management in AmsterdamNatuur- en Landschapsvereniging "De Walden, De Marren" in EastermarStichting Theory Of Constraints For Education Nederland in UtrechtStichting "Gjin Romte Foar Wynhannel" in EasterwierrumStichting Steenuilenwerkgroep Drenthe in DieverStichting Bescherming en Exploitatie van Merknamen en Intellectueel Eigendom (Stichting BEMIE) in AmsterdamVogelwacht "Twijzelerheide e.o." in De WestereenIVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling Norg in AssenStichting "De Korenbloem" in Haren GnHet ABC in AmsterdamKoninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging afdeling Assen in AssenMediacollege Amsterdam in AmsterdamStichting Difference in AmsterdamSenna Forest B.V. in 's-GravenhageIVN Vereniging voor natuur- en milieueducatie, afdeling Midden-Drenthe in BeilenStichting Gunga Din, De Waterdrager in ZwolleStichting Vrienden van de Openluchtscholen voor het Gezonde Kind in AmsterdamIVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Zuidlaren in ZuidlarenStichting tot steun aan vakopleiding en ontwikkeling van het organisatiewerk in de branche van kantoorartikelen-, kantoormachine- en in AmsterdamStichting Milieubewaking in GoutumVogelwacht Akkerwoude E.O. in BroeksterwâldI.S.N. Hoogezand Orhan Gazi Moskee in HoogezandVogelwacht Nes-Buren / Ameland in NesIVN, Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie, Afdeling "De Walden" in DrachtenEuropean Association for International Education in AmsterdamVogelwacht Oudega e.o. in OudegaRooms Katholieke Basisschool Driehuis in MijdrechtVereniging Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer"De Alde Delte" in LangezwaagStichting De Taalboom in AmsterdamVogelwacht Veenwouden en Omstreken in DrachtenFugelwacht Droegeham en Omkriten in AugustinusgaStichting Natuurbelang De Onlanden van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep in RoderwoldeStichting Grafische Werkplaats Fijnhout in AmsterdamIVN, Instituut voor Natuureducatie en duurzaamheid, afdeling Assen in AssenStichting LES in AmsterdamAfdeling Assen van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde in AssenStichting Dijkwerk in AmsterdamNederlandse Vereniging voor Natuurtoezicht, afdeling Groningen-Drenthe in GietenAmsterdamse Stichting voor Rudolf Steiner Pedagogie in AmsterdamFûgelwacht Ferwert, Blije en Hegebeintum in BlijeStichting DV- Productions in AmsterdamIt Fryske Gea in OlterterpVogelbeschermingswacht "Augustinusga-Surhuizum e.o." in SurhuizumAfdeling Leek-Nietap van het Instituut voor Natuurbeschermingseducatie: Vereniging ter Bevordering van het Natuur- en Milieubesef in TolbertVereniging Netwerk Ecologische Landelijke Kernen in GiethoornStichting WAHO in UtrechtFugelwacht Holwert e.o. in HolwerdStichting Faciliteiten Christelijke Gereformeerde Kerk Groningen in GroningenFugelwacht Tytsjerk in TytsjerkStichting VBA Opleidingsinstituut Morreau in AmsterdamStichting Randland in MarrumStichting Het Kollewijnfonds in AmstelveenNoardlike Fryske Wâlden in BuitenpostStichting Opleiding Bloedbankassistenten in BadhoevedorpNederlandse Lutherse Vrouwen Bond in 's-GravenhageStichting Kind en Migratie in AmsterdamStichting Europees Comite tot Bescherming van Zeehonden en andere Pelsdieren, Sectie Nederland in AmsterdamStichting SEW-75 jaar in NibbixwoudStichting Het Darwin Huis, Centrum voor Dier- en Natuurbescherming in AalsmeerStichting W.H. Vliegenbos in AmsterdamStichting Samenwerkingsverband Vakopleiding Timmerindustrie Noord-Holland in HeerhugowaardStichting tot steun van Evangelisch Bijbelgetrouw Onderwijs in HeerhugowaardStichting Vakopleiding en Vakexamens voor de Schoenmakerij in ZijdewindVereniging Alliance Francaise Den Helder in JulianadorpStichting De Toevlucht in AmsterdamStichting "Dieren voor Dieren" in DiemenVereniging ter Ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs op Texel in De CocksdorpStichting Nationaal Voorlichtingscentrum voor Huisdieren in LelystadStichting La Bicyclette in AlkmaarStichting Huisdieren "Van Ree" in AmstelveenStichting Stylus et Cultura in AlkmaarStichting Cornelis Coomans in AlkmaarStichting Dierenwelzijn.nl in AmstelveenStichting Don Bosco College in AlkmaarStichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming in 's-GravenhageStichting Animalpeace in BaarnStichting het Nationaal Dierenleed Fonds in BlaricumStichting Animales in HuizenStichting Natuur en Dier in AlmereStichting Euroco in WarderStichting Artaban in HeemskerkStichting de Gooise Ark in NaardenStichting Technisch Instituut E.R.O. in HaarlemCommissie ter Voorziening in het Onderwijs aan Zieke Kinderen te Haarlem en omstreken in HaarlemVereniging Blaarkopfokkers Noordhollands Midden in OudendijkStichting Vogel Documentatiefonds in WormerveerStichting Opleiding van Beroepen in de Algemene Gezondheidszorg te Haarlem in HaarlemStichting Vrije School Onderwijs Haarlem in HaarlemStichting Wildopvang Krommenie van de Dierenbescherming en Vogelopvangcentrum Zaanstreek in KrommenieStichting Arca de Noë in AssendelftEducation Support Foundation in BloemendaalStichting Samenwerkingsverband Opleiding Meubel- en Betimmeringsindustrie, Regio Rotterdam in HaarlemVereniging Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Interieurbouw Noord Nederland in HaarlemVereniging Samenwerkingsverband Opleiding Meubelindustrie en Interieurbouw Regio Noord-Oost Brabant in HaarlemStichting Zwerfdier in AlkmaarStichting tot Organisatie van de Opleiding tot Belastingassistent in HeemstedeStichting Onderwijsvoorzieningen in HoofddorpWildbeheereenheid Wijcker- en Langemeer in Wijk aan ZeeVerwarmings Sociëteit Groot Den Haag in Berkel en RodenrijsStichting tot Exploitatie van het Dierenopvangcentrum Kerbertasyl van de Dierenbescherming in IJmuidenStichting Dier en Natuur in IJmuidenStichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs in de Duin- en Bollenstreek in VoorhoutStichting SKD in HeemstedeSamenwerkingsstichting Scholencollectief Wassenaar in WassenaarStichting Samenwerkingsverband WSNS Heerhugowaard in AlkmaarStichting Wakker Dier in AmsterdamStichting Onderwijsdienstverlening in Den HelderStichting Babydier in AmsterdamStichting Hart voor Kansloze Dieren in Amsterdam ZuidoostStichting Examinering Assisterende Beroepen in de Gezondheidszorg in EindhovenStichting Rubicon in Broek in WaterlandZijdehoenclub in BarneveldInvesting in Human Resources (IHR) B.V. in ZuidschermerStichting Regionaal Expertise Centrum Cluster 4 Noord-Holland in CastricumStichting Algemeen Dierenverzorgings Centrum Midden Nederland in AlmereStichting Examenorganisatie voor Marketingcommunicatie in BeverwijkWildbeheereenheid Noorderpark in DeilAAP, Opvang voor Uitheemse Dieren, stichting in AlmereStichting Wild-live in BussumLeren B.V. in OverveenZaanlandse Pluimvee en Konijnen Fokvereniging Z.P.K.V. Fauna in WormerveerZaanse Stichting Dierenzorg in ZaandamWilly Luirink Supervisies in HaarlemStichting Alliance Francaise Kennemerland in HaarlemStichting Samenwerkingsverband Opleiding Houtbewerking Regio Noord-Limburg in HaarlemStichting tot Instandhouding van Vogel- en Dierenopvang in Westfriesland in HoogkarspelVogelbescherming Den Helder en omstreken in Den HelderStichting Knaagdierencentrum van de Dierenbescherming in IJmuidenStichting Brals Foundation in DiepenveenVogelwerkgroep Midden-Kennemerland in CastricumAloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg Stafbureau in VoorhoutStichting Zwerfkatten Havengebied IJmuiden in Velsen-NoordLanguageOne in VoorburgStichting Monkey Business in AmsterdamStichting Vogelrampenfonds in HaarlemVereniging ter ondersteuning van het Protestants Christelijk Onderwijs in Schagen en Den Helder in JulianadorpStichting Bont voor Dieren in AmsterdamStichting Kattendorp in AmsterdamE.M.D. Educational Media Design B.V. in Bergen Aan ZeeStichting Organisatie Wintervoedering en Revalidatie van Vogels, Gooi en Vechtland in HilversumStichting Wintervoedering aan Koudeslachtoffers in AmersfoortBelangenvereniging Behoud Vrije Schoolonderwijs in HaarlemDe Paradijsvogel in WormerNLC Nieuw Laboratorium Center in SpaarndamPels- en Pluimveevereniging "Ons Genoegen" in AssendelftVereniging Samenwerkingsverband Opleiding Meubelindustrie en Interieurbouw Regio Noord-Holland in HaarlemStichting Dienstverlening Onderwijs Duin- en Bollenstreek in LisseStichting Stone in HeilooStichting Den Uytendaal in IJmuidenStichting Leerlingenzorg Schagen in SchagenStichting Doelgroep Groene Leguanen in HaarlemStichting Samenwerkingsverband "De Basis" in AlkmaarStichting Knabbel en Babbel in AmsterdamStichting Regionale Onderwijs Combinatie Kennemerland, Amstelland en Meerlanden in VelserbroekFamilie Bofkont in AmstelveenStichting Gildehand in HaarlemOostzaanse Pluimvee en Konijnen Vereniging (Opkv) in WormerNederlandse Bijenhoudersvereniging afdeling Texel in De CocksdorpDe Tijgerclub in HaarlemStichting Theseus in Broek in WaterlandStichting Help De Zwerfkat in UithoornBouwmensen Midden-Holland in HoofddorpStichting Vogelwacht Egmond in Egmond aan ZeeNederlandse Vereniging voor Libellenstudie in HeinoStichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw Regio Noord-Holland-Noord in HeerhugowaardStichting FIP Foundation for Education and Research in 's-GravenhageFederatie BelastingAcademie B.V. in CulemborgStichting Vogelklas Karel Schot in RotterdamEuropean Cat Fanciers in RotterdamStichting Pensioen Opleidingen in 's-GravenhageStichting De Samaritaan in RotterdamStichting Hindi Prachaar Sanstha Nederland (S.H.P.S.N.) in 's-GravenhageStichting Dierenwelzijn Rijnmond en omstreken van de Dierenbescherming in 's-GravenhageStichting Vogelasiel De Houtsnip in Hoek van HollandStichting Sommelier Onderwijs Nederland in 's-GravenhageStichting Dierenambulances Zuid-Holland Zuid van de Dierenbeschernming in RotterdamStichting Hondentraining Brielle in BrielleStichting Academie voor Spreekkunst in 's-GravenhageStichting Postacademisch Onderwijs Civiele Techniek en Bouwtechniek in DelftStichting 't Gorke in Nieuw-BeijerlandStichting Almost Reality and Truth (Start) in DelftStichting Dieren Centrale Nederland in MijnsheerenlandStichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Bouw, Regio Delfland/Westland in DelftStichting Noodfonds voor Scandinavische Hondenrassen in DordrechtStichting Cognitief Talent in 's-GravenhageStichting Dialoog in Driebergen-RijsenburgStichting Nederlandse Dierenasielen in NieuwegeinOpenbare Daltonschool Honselersdijk in HonselersdijkStichting Dwarf Tortoise Conservation in IJsselsteinEdulia in 's-GravenzandeStichting Rijpickerwaard in IJsselsteinStichting Vakonderwijs Machinebouw en Levensmiddelentechnologie in ZoetermeerStichting R.O.E.F. in WoerdenStichting World Animal Protection afdeling Nederland in 's-GravenhageStichting Vogelopvang Utrecht in UtrechtVereniging tot Behoud van de Lamme Gier in UtrechtStichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven in ZoetermeerStichting Salamander in HeukelumVTOI-NVTK in ZoetermeerVereniging Wildbeheereenheid "Lage Vuursche" in SoestStichting Platform Verantwoord Huisdierenbezit in OtterloSemper Movens in WassenaarStichting Voorlichtingsbureau Huisdieren in AmersfoortStichting 'Uit en Thuis' Dierenopvang in AmersfoortStichting Action for Turkish Animal Rights & welfare in Driebergen-RijsenburgStichting NVC Examens in GoudaStichting Vrienden van de Dierenvallei Leusden in LeusdenInfratrain in GoudaStichting BEARS in MIND in RhenenStichting Vakopleiding IJzerwaren- en Gereedschappenhandel in ZwolleStichting African Wild Dog S.O.S. Fund NL in HattemVogelvereniging Kunst in Vliegwerk in ScherpenzeelStichting Raad Op Maat in GoudaStichting Agaati Foundation, Advisory Group on Alternatives To Animal Testing in Immunobiologicals in Driebergen-RijsenburgStichting voor Moderne Vakopleidingen in GoudaStichting Examenbureau Groothandel in ReeuwijkStichting Papegaaienopvangcentrum Leerdam in LeerdamStichting Dierentehuis Leerdam in LeerdamStichting Ngajji in BleiswijkStichting Informatica en Onderwijs in 's-GravenhageStichting Registratie van Dieren Rijnmond in Hendrik-Ido-AmbachtVrijzinnig-Christelijk Lyceum Bond ( V.C.L.B.) in 's-GravenhageStichting Biotoop Vogelopvang "Bivo" in Europoort RotterdamVereniging van Vrije Scholen voor Ambachten, Kunst, Techniek en Architectuur in 's-GravenhageStichting Leermeesterprijs Universiteitsfonds Delft in DelftWildbeheereenheid Lopikerwaard e.o. in IJsselsteinStichting Beheer CSB in Oud-BeijerlandStichting Nederlandse Ondersteuning Paramaribo Zoo in Driebergen-RijsenburgStichting Soi Dog Foundation in MaarssenStichting De Ezelsociëteit in ZeistStichting Landelijk Opvangcentrum voor Apen en andere Uitheemse Diersoorten in BarneveldStichting Nederlandse Unie voor Examens in Administratieve Vakken in GeesSPB Gouwe en Rijnstreek B.V. in WaddinxveenStichting Nederlandse Databank Gezelschapsdieren in HoutenStichting Samenwerkingsverband WSNS Midden-Holland in GoudaStichting Vrienden Johan van Oldenbarnevelt-H.B.S. in 's-GravenhageStichting Ondersteuning Dierenwelzijns-Organisaties Nederland (S.O.D.N.) in VlaardingenStoak- Stichting Opleidingen Adolescenten- & Kinderpsychotherapie in 's-GravenhageStichting Dierenhulp Spijkenisse in SpijkenisseStichting Vogel- en Egelopvang Hoekse Waard in Nieuw-BeijerlandStichting Montessori-onderwijs Haaglanden in 's-GravenhageStichting Frelu Stal in Hendrik-Ido-AmbachtStichting Postacademisch Onderwijs Gezondheidstechniek en Milieutechnologie in DelftFederatie van Bonden van Hengstenhouders in ErmeloStichting Euroavia Deco/Dewo in DelftNederlandse Vereniging tot Bescherming van Vogels in ZeistStichting Dierbaar in AmersfoortStichting Rhino Resource Center in DoornVereniging Nederlandse Verpakkingskundigen in HilversumStichting Bevordering Beroepsopleidingen Gouda (SBB Gouda) in GoudaStichting Infokat in RotterdamStichting Melief in SchiedamStichting Stichts Asyl voor Dieren in UtrechtStichting "Mater Dei", Katholiek Instituut voor Hoger Sociaal Agogisch Onderwijs in 's-GravenhageStichting Bulldogsonline in AmersfoortStichting Kennisnet in ZoetermeerStichting Exameninstelling Savantis in WaddinxveenVeticare B.V. in VianenVereniging Samenwerkingsverband Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Midden-Holland en Rijnstreek in GoudaNederlandse Vereniging voor Veganisme in RotterdamStichting International Central Gospel Church in RijswijkExcenter, Vereniging van exameninstellingen en examenleveranciers beroepsonderwijs en bedrijfsleven in NieuwegeinStichting Ahle Byt in Hoogvliet RotterdamStichting ISOB (International Society on Biotelemetry) in WageningenStichting Welzijn Nederland in SpijkenisseStichting De Neushoornvogel in DodewaardStichting Butterfly Conservation Europe in WageningenStichting tot Bevordering van Gedragsonderzoek van Dieren "Lucie Burgers" in ArnhemBrahmaclub in HuissenStichting Vrienden Rijks-H.B.S. te Middelharnis in MiddelharnisStichting Fauna-Opvang Zuid-Veluwe in OosterbeekDe Afdeling Goeree-Overflakkee van de Koninklijke Maatschappij Tuinbouw en Plantkunde in SommelsdijkACIS Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard in PuttershoekVogel Vereniging Het Roodborstje in ArnhemStichting Dieren door het Lint in DierenHet Examen B.V. in Dordrecht"Stichting Samenwerkingsverband Vakopleiding Onderhoud" in GeldermalsenStichting "De Meesterklas" in ZwijndrechtStichting Het Jane Goodall Instituut in AmsterdamStichting Alliance Française des Pays-Bas Afdeling Dordrecht in PapendrechtEdward Jenner Stichting in UtrechtStichting Contactcentrum Openbaar Onderwijs Drechtsteden in RotterdamStichting Vogelwerkgroep Oost-Veluwe in ApeldoornStichting Examenbureau Reo in RhoonConfederation Ornithologique Mondiale (C.O.M.) in TwelloStichting Pupils' Attitude Towards Technology in PapendrechtFederatie van Besturen van Verenigingen voor Protestants Christelijk Onderwijs in de Alblasserwaard in SliedrechtStichting Schildpad in EnschedeNatuur- en vogelwerkgroep "De Grutto" in FleringenAdolphina Swijter Stichting in WierdenWILDBEHEEREENHEID Ommen-Den Ham in BeerzeStichting World of Birds Foundation in EricaStichting ANVR Innovations & Tourism in BaarnStichting Paardenopvang True Illusion in AmersfoortStichting "De Ark", Landelijk Tehuis voor Noodlijdende en Bejaarde Dieren in ElimStichting Landelijk Overleg Fracties in UtrechtStichting Het Nationaal Exameninstituut voor Informatica (Stichting Exin) in UtrechtVogelwacht Uffelte en Omstreken in UffelteStichting Vrienden van de Holtinger Schaapskudde in HavelteStichting plusminus - leven met bipolariteit in AmersfoortStichting Databank Voortgezet Onderwijs in UtrechtStichting Vrienden van het Boerenland in TerwoldeStichting REaCtys, federatief Regionaal Expertise Centrum Midden Nederland in BaarnVogelvereniging Ons Genoegen Wijhe en Omstreken in WijheStichting Overleg Platform Nederlandse Cat Fancy in HoutenStichting Levende Have in UtrechtAgilo B.V. in GoudaStichting Dierenraadsman in LelystadStichting Zeldzame Huisdierrassen in WageningenStichting Mauja in HoornStichting Boom-Time in AmsterdamStichting Steunfonds OverGelder van de Dierenbescherming in KlarenbeekVereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming / Society for the Study and Conservation of Mammals in NIJMEGENVereniging Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Goeree-Overflakkee in MiddelharnisStichting Voorzieningsfonds tot Stichting en Instandhouding van Christelike Scholen voor Voortgezet Onderwijs op Goeree-Overflakkee in SommelsdijkStichting Centrale Dienst Samenwerkingsverband Openbaar Primair Onderwijs Hoeksche Waard in PuttershoekWILDBEHEEREENHEID Hummelo en Keppel in ArnhemAnimal Care in GaanderenStichting Leerlingenbegeleiding voor het Voortgezet Onderwijs in DordrechtStichting het Nederlands Exameninstituut in ZwijndrechtStichting Stoa in Hendrik-Ido-AmbachtStichting Fjordenpaardenkeuring Beekbergen e.o. in ApeldoornPartners in Management van Industrie (MMI) in HeerjansdamNederlandse Stichting Hulp Aan Dieren in DeventerStichting Dierenopvangcentrum Enschede van de Dierenbescherming in EnschedeVereniging Politie Dieren- en Milieubescherming in UgchelenStichting Breederode Hogeschool in RotterdamStichting Kinderboerderij Dedemsvaart in DedemsvaartStichting Minkema College voor openbaar voortgezet onderwijs in Woerden en omstreken in WoerdenStichting Beroepsopleiding Hartfunctie Laboranten (SBHFL) in HelmondStichting Vogelwerkgroep Vliegvlug in MeppelStichting voor Protestants Christelijk Basisonderwijs Amersfoort in LeusdenStichting Imkerij Fortmond in OlstStichting Educatieve Media Allochtonen in UtrechtStichting APS in Bergen (NH)European Society for Domestic Animal Reproduction (Esdar) in 's-HertogenboschStichting Hirundo in ElburgStichting Faunabeheer Flevoland in ZeewoldeStichting S.O.S. voor Huisdieren Ede in BennekomVleermuiswerkgroep Gelderland in DidamStichting Aede Nederland in NesStichting Zwerfhonden Kusadasi in LeuvenheimRochester/Nijenrode Executive MBA Alumni Association in BreukelenStichting Zinloos Geweld tegen Dieren in EnschedeVereniging Informaticarecht Advocaten in 's-GravenhageStichting tot instelling en instandhouding van een bijzondere leerstoel leiderschap en organisatieverandering in UtrechtStichting Vrienden van de Otterhound in UffelteStichting Waarborgfonds BVE in Zwolle"Federatief samenwerkingsverband voor Protestants Christelijk primair onderwijs op Goeree-Overflakkee" in MiddelharnisDe T.M. Gilhuis Stichting in DordrechtMorelli in AaltenStichting Examens Mobiliteitsbranche in NieuwegeinStichting Vogelwerkgroep Geesteren in GeesterenStichting Bustuma in NumansdorpHendrik Karssens Stichting in DeventerStichting ter Bevordering van Gehoorzaamheid en Behendigheid bij Honden "Het Alternatief" in Hendrik-Ido-Ambacht¨Rondom de Lemelerberg¨ Vereniging van Weidevogelbeschermers in DalmsholteStichting Bijzondere Scholen voor Onderwijs op Algemene Grondslag Spijkenisse in SpijkenisseStichting Dierenasiel De Kuipershoek van de Dierenbescherming in KlarenbeekStichting Samenwerkingsverband Houtindustrie Midden-Nederland in WoerdenDe Vlinderstichting in WageningenStichting European Digital Cinema Forum in AmsterdamStichting Ondersteuning Zandbaanschool in RillandStichting Pro Fora in AmsterdamStichting Regionaal Leerbedrijf Vakwerk Midden- en Noord-Zeeland in VlissingenStichting Viazorg in GoesStichting Inlichtingen Studies Nederland /Netherlands Intelligence Studies Association in Lelystad"VERENIGING VOOR SPORTPSYCHOLOGIE IN NEDERLAND" VSPN in 's-GravenhageStichting Samenwerkingsverband Praktijkopleiding Schilderen in de Regio Zeeland en West-Brabant in GoesStichting Archaeological Dialogues in UtrechtStichting Bevordering Vormingsonderwijs op Katholieke Basis op Openbare Basisscholen in West Zeeuws-Vlaanderen in BreskensStichting ICT en de Alfa-en Gammawetenschappen in AmsterdamStichting Onderwijs & Praktijkexamens in OosterhoutStichting Pompeii Research Fund in Santpoort-NoordStichting Orbis in UtrechtStichting International Federation Medical and Biomedical Engineering Amsterdam in AmsterdamStichting tot Bevorderen en Instandhouden van Onderwijs op Administratief en Bedrijfseconomisch Gebied in Bergen op ZoomStichting Family Medicine Network Nijmegen in NijmegenStichting Centrum Hout in AlmereStichting Samenwerkingsverband WSNS INOS in BredaStichting Innovatiepoint in WervershoofStichting Toeristisch Platform in EnkhuizenVereniging Yogadocenten Nederland in VelpIsta Samenwerkingsverband B.V. in HoogkarspelStichting BouwCirkel in DoetinchemIVF Paramedical Nederland in TilburgBouwopleiding Midden-Brabant B.V. in TilburgStichting ter Ondersteuning van Wonderlijk Wieringen in HippolytushoefStichting tot Voortzetting Gemeentelijke Verplichtingen Sandepark in CallantsoogStichting ter Bevordering van Projecten Interdisciplinair Onderzoek naar Oorzaken van Mensenrechtenschendingen in JulianadorpStichting Sportschutters Texel in Den BurgStichting Transvorm in TilburgStichting Huurdersbelangen Kennemer Wonen in AlkmaarStichting Ecotopie in HoornStichting Vakopleiding Metaal Tilburg in TilburgStichting IJmuider Havenbelangen in IJmuidenKoninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in HaarlemMedi Nobel in ZandvoortStichting Werkkring Samenwerkingsverband voor het Voortgezet Onderwijs in Noord-Holland in AlkmaarStichting Brabantse Opleidingen Staatsexamens in TilburgStichting GMO in AssenStichting Vakopleidingen Nederland in MeijelStichting The Ecology of Early Man in HoofddorpStichting Foundation Conny en Piet Lagarde in UdenhoutNederlandse Boekhistorische Vereniging in RotterdamStichting Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs De Langstraat 30-09 in KaatsheuvelStichting Hollanda Pro Cuba in Katwijk