Stichting Vrienden van de Evangelische Theologische Faculteit in NijmegenIntegrated Advisory Group IAG International in RotterdamSTICHTING WOORD EN PRAKTIJK in VaassenVereniging van de Nederlandse Groothandel in Dranken en Horecabenodigdheden in 's-GravenhageOnafhankelijk Verbond van Bedrijfsorganisaties in 's-GravenhageStichting Levend Geloof in AlmereStichting Lokaal en Evangelisatie in HeerdeLandelijke Vereniging van Operatie-Assistenten in VeldhovenGenootschap van Makelaars in Hypotheken GMH in 's-GravenhageStichting iEnable in ApeldoornStichting VRT - Verenigd Register van Taxateurs in RijswijkStichting Filia in HeerdeDe Wegwijzer in HeerdeCoöperatie "Eerste Divisie" U.A. in ZeistStichting Worldwide Prophetic Evangelical Ministries in LelystadDeltalinqs in RotterdamStichting Interkerkelijk Diaconaal Overleg (I.D.O.) in LelystadIVR in RotterdamVereniging Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart in RotterdamStichting Moskee Elimaan in LelystadDe Rotterdamse Tandartsen Vereniging in RotterdamStichting World Sanatan Dharm Federation in LelystadNederlandse Vereniging van Kapiteins ter Koopvaardij in 's-GravenhageVrijzinnige Geloofsgemeenschap Flevoland in LelystadVereniging van Rotterdamse Strafrechtadvocaten (VRSA) in RotterdamStichting House of Prayer International in LelystadVereniging Rijnmonds Genootschap van Artsen voor Maag-, Darm- en Leverziekten in RotterdamStichting Lachai Roï in LelystadOogartsen Vereniging Rijnmond in RotterdamStichting Martyrion in LelystadAfleggersvereniging Alfa & Omega in RotterdamRotterdamse Apothekersvereniging in RotterdamBelangenvereniging Massage en Sportverzorging "1e Nederlandse Vakschool voor Sportmassage" in RotterdamStichting De Waterval in DrontenStichting "De Harpij" in RotterdamHoeksteencommissie van het Kerkcentrum "De Hoeksteen" Swifterbant in SwifterbantVereniging van Assistenten Cardiologie van het Thoraxcentrum in RotterdamStichting CGN Flevoland in NageleVereniging van Vrijzinnigen in KampenVereniging van Collecteurs en Collectrices van de Nederlandse Staatsloterij in RotterdamStichting Boaz in HarkstedeStichting ter Certificering van Informatie Architecten (SCIA) in ZoetermeerIslamitische Stichting Nederland, Nebi Kampen (Hollanda Diyanet Vakfi, Nebi Kampen) in KampenLandelijke Vereniging van Arts-Assistenten in Opleiding tot Oogarts in VoorburgLes Patrons Cuisiniers in Hendrik-Ido-AmbachtLiving Stones in DrontenMeisjesvereniging Bidt en Werkt in KampenNederlandse Vereniging voor Orthodontische Studie in LeidenAmbrosiusgilde in MoerkapelleStichting Chr. Jeugdclub "'t Roodborstje" in KampenStichting Vrienden van de Boot in Wenum WieselKoninklijk Zeemanscollege "De Groninger Eendracht" in RotterdamKoninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht in RotterdamStichting Holy Trinity Ministries in WoudenbergRotterdamse Fotografen Sociëteit in SchiedamCoöperatieve Binnenscheepvaart Vereniging B.A. in RotterdamStichting Samen Met Alle Heiligen in EmmeloordEuropese Logistieke Vervoerders Coöperatie B.A. in DordrechtStichting Sint Joris Vicarie Oene in OeneKoninklijke Schippersvereniging "Schuttevaer" in ZwijndrechtStichting Berea Bytes in ApeldoornNederlandse vereniging Frisdranken, Waters, Sappen in 's-GravenhageVereniging tot Bevordering van de Hervormd (Gereformeerde)Prediking te Vaassen in VaassenGebruikersvereniging Hansco Automatisering in ZwijndrechtStichting Youth With A Mission Europe in HeerdeStichting Organisatie van Effectenhandelaren te Rotterdam in RotterdamRotterdamse Aannemersvereniging in RotterdamOntmoetingskerk in LelystadChristelijke Bond van Ondernemers in de Binnenvaart in ZwijndrechtStichting Brahman Samaj of Nederland (B.S.N.) in LelystadNederlandse Beroepsvereniging voor Gestalt-Leraren (N.B.G.) in AmsterdamStichting United Christian Faith in AmsterdamStichting "Hebron" in NunspeetNederlands-Vlaamse Werkgroep voor Pediatrische Otorhinolaryngologie in ZeistMasjid El Hak in DrontenVereniging Mohamed Abdouh van Leerkrachten in Arabische Taal en Marokkaanse Cultuur in Rijnmond in RotterdamStichting Youth for Christ Kampen in KampenVereniging voor Bondingpsychotherapie in RotterdamHervormde Jongensclub op Gereformeerde Grondslag "Benjamin" in KampenVereniging Het Specialistenbureau Rijnmond in BarendrechtStichting Sola Scriptura Kampen in GrafhorstAfleggersvereniging "Eben-Haezer" in RotterdamStichting voor Theologie en Hermeneutiek in KampenStichting Koninkrijkszaal Korteweg 3 Kampen in KampenReformatorisch Jongerenkoor Deum Fidentes in EmmeloordCoöperatieve Zandschippersbond (C.Z.B.) U.A. in BodegravenStichting Steunfonds CGK in ApeldoornOrthoPro in RotterdamStichting Interkerkelijk Overleg in Schoolzaken I.K.O.S.-N.P.B. Emmeloord in EmmeloordNederlandse Bootlieden Vereniging in RotterdamStichting Opwekkingsgemeente Nieuw Leven in EmmeloordStichting Schippersbelangen Schiedam in SchiedamBijbelkring 'Loïs' in OeneIslamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) Sultan Ahmet Vaassen in VaassenNederlands Instituut voor Navigatie (Netherlands Institute of Navigation N.I.N.) in AlmereInterkerkelijk Gospelkoor Ichthus in HeerdeThe European Tech Tour Association in RotterdamStichting Pijlerproducties in LelystadStichting Bevordering Algemene Bouwbelangen in RotterdamStichting World Brahman Federation in LelystadKoninklijke Nederlandse Vereniging Van Technici op Scheepvaartgebied in RotterdamStichting Evangelische Geloofsgemeenschap Agape in LelystadVereniging Klinische Genetica Nederland in UtrechtStichting Edupharm in RotterdamTurkse Islamitische Vereniging Biddinghuizen in BiddinghuizenStichting Samenwerkende Urologen Zuid-West Nederland in RotterdamStichting Werkgroep voor de Geschiedenis van Denederlandse Zending en Overzeese Kerken in KampenRijnmondse Orthodontisten Vereniging in RotterdamStichting "Afbouw" in KampenStichting Exodus voor Christelijke Hulpverlening in KampenStichting Heel de Mens in HasseltStichting Wereld Evangelisatie voor Christus in EmmeloordCardiologenclub Rijnmond in BarendrechtStichting "Op de Bres voor Nederland" in HeerdeRotterdamse Academische Specialisten Vereniging in RotterdamVereniging van Handelaren in Varkens en Varkensvlees in Krimpen aan den IJsselKapittel De Sluitsteen No.2 in AmsterdamChristelijke Multi Media Stichting in KampenStichting Nehemia Emmeloord in EchtenerbrugBond van Hervormde Vrouwenverenigingen op Gereformeerde Grondslag in DordrechtVereniging tot Bevordering der Bijenteelt in Nederland Groep Zuid-Holland in Oud-BeijerlandNederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in EnschedeVereniging voor Penitentiair Recht en Penologie in RotterdamStichting Telos in VaassenStichting Gereformeerde Vakantie-Samenkomsten Terschelling in RodenFriese Doopsgezinde Jongeren-Bond in BaardStichting Medische Staf Hofpoort Ziekenhuis Woerden in WoerdenStichting Lokaal Harlingen in HarlingenErkende Utrechtse Specialisten Vereniging in WoerdenVakcentrum, Beroepsorganisatie van Zelfstandige Detaillisten in WoerdenStichting Ondersteuning Vakcentrum in WoerdenStichting Register Tolken Gebarentaal en Schrijftolken in SoesterbergVereniging tot Behartiging van de Belangen Bij Het Eendenkooibedrijf in GoudaStichting Eurospirit in LeeuwardenStichting Del Court-Fonds in UtrechtStichting Religious Community Prayer and Healing Church of Jesus Christ in DronrypMAN Dealers Nederland in RossumStichting Nûr Mevlana in LeeuwardenCoöperatieve vereniging "Federatie van Nederlandse Audiologische Centra FENAC" U.A. in UtrechtStichting Jeugddiensten Leeuwarden in LeeuwardenNederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI in 's-GravenzandeStichting Zending en Gemeente in LeeuwardenVereniging van Agrarisch Recht Advocaten in ZwolleWorld IT Lawyers in UtrechtCvho, Afdeling Protestants-Christelijk Onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOB) in UtrechtEvangelisatievereniging "Pniel" Vereniging voor Rechtzinnig-Hervormden in LeeuwardenSint Bonaventura, Afdeling Katholiek Onderwijs van de Algemene Onderwijsbond (AOB) in UtrechtStichting Beheer Evangelie Gemeente "De Deur" Leeuwarden in LeeuwardenStichting Trijntje Beimers in St.-JacobiparochieStichting De Wijngaard in LeeuwardenStichting Frysk Oekumenysk Wurkferban Hegebeintum in FerwertVereniging voor Gezondheidsrecht in UtrechtSint Bonifatiusstichting in DokkumFederatie Medisch Specialisten in UtrechtStichting Koninkrijkszaal ds. Germswei 48 Damwoude in DamwâldLandelijke Organisatie Van Aspirant Huisartsen in UtrechtStichting Christenen Helpen Roemenië in WâlterswâldStichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum in UtrechtStichting "It Frysk Oekumenysk Wurkferban Dongeradiel" in DokkumNederlandse Internisten Vereniging in UtrechtStichting Possibility in KollumNederlandse Vereniging van Lactatiekundigen in RijswijkStichting SB Slavisch Byzantijns in SexbierumNederlandse Vereniging voor Dermatologie en Venereologie in UtrechtConfederation of Organisers of Packaging Exhibitions in UtrechtIslamitische Stichting Nederland (Hollanda Diyanet Vakfi) ULU Leeuwarden in LeeuwardenNVZD- vereniging van bestuurders in de zorg in ZeistStichting ter Verspreiding van het Evangelie in LeeuwardenStichting Register Arbeidsdeskundigen in LeidenStichting Fire of God Ministries in GroningenVereniging voor Strategische Beleidsvorming in BilthovenStichting Koninkrijkszaal Esdoornstraat 54 Leeuwarden in LeeuwardenNederlandse Vereniging voor Handchirurgie in AmsterdamStichting Raad Beroepsopleiding Laboranten Klinische Neurofysiologie in BunnikStichting Lokaal Dokkum en omstreken in DokkumEuropean Board of Veterinary Specialisation in UtrechtNVKC Nederlandse Vereniging voor Klinische Chemie en Laboratoriumgeneeskunde in UtrechtNederlandse Vereniging Medische Beeldvorming en Radiotherapie in UtrechtVereniging voor Didaktiek Van de Biologie in UtrechtStichting Lokaal in LeeuwardenNederlandse Sint-Gregoriusvereniging in RotterdamStichting Levende Woorden in DrachtenIngenieursvereniging 't Zwaantje in UtrechtStichting Semen Spargo in DrachtenKoninklijke Nederlandse Vereniging van Informatieprofessionals in NijkerkStichting Jefta in De VeenhoopHet Restauratieconvergent in UtrechtEvangelisatie Vereniging "Noord-Jeruël" in HoutigehageStichting het Bevrijdende Woord in SurhuisterveenNederlandse Vereniging voor Heelkunde in UtrechtBeroepsvereniging Recovery Verpleegkundigen (B.R.V.) in HoutenStichting Registerplein in UtrechtNederlands Hervormde Evangelisatievereniging "De Bijbel" te Hardegarijp in BurgumStichting Ruach in KollumerzwaagStichting Register Beroepskeuzeadviseurs en Loopbaanbegeleiders in GeleenStichting Dienstverlening Jongeren Wereldwijd in UgchelenStichting HIGH PLACES in ZwaagwesteindeNederlandse Vereniging van Orthodontisten in HarderwijkStichting Bijbelgroep Harkema in HarkemaNederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) in UTRECHTNederlandsch Hervormde Evangelisatie Vereniging Op Gereformeerden Grondslag in KollumStichting Korban in RodenBond van Nederlandse Predikanten in UtrechtStichting Lichtpunt in KollumerzwaagDispuut Fiduciair in Driebergen-RijsenburgStichting Broederschap in SlochterenBarnies in LeekVereniging voor Kinder- en Jeugdpsychotherapie in UtrechtStichting "Werkelijk vrij" in LeekNederlandse Vereniging Van Aankomende Psychotherapeuten in UtrechtNederlands Hervormde Evangelisatievereniging OPG.G. "Bidt en Werkt" in LeekNederlandse Vereniging voor Psychofysiologie in GroningenStichting Pinkstergemeente "Filadelfia" in GroningenThermische Analyse Werkgroep Nederland in LeusdenUtrechtse Psychologie Vereniging Alcmaeon in UtrechtStichting Evangelisch Contact Groningen in GroningenStichting Boekshop Helperkerk in GroningenStichting Drogistenfederatie Pharmacon in MaarssenStichting Eerstelijns Centrum Maarssenbroek in MaarssenStichting Oecumenische Vieringen Groningen in GroningenStichting The New Generation of Jesus Christ in GroningenSamenwerkende Kaakchirurgen Midden Nederland in NieuwersluisStichting Gereja Bethel Indonesia di Groningen (Indonesische Bethel Kerk in Groningen) in GroningenVereniging van Kerken in Lewenborg e.o. in GroningenStichting Standaardisatie Instituut voor Verzekeringen in de Intermediairbranche (SIVI) in UtrechtVereniging 'n Herberg in ZwolleStichting "Prijs voor Bouwrecycling" in VoorschotenVereniging van Vrijgevestigde Psychiaters Amsterdam en omstreken in AmsterdamStichting Living in LeeuwardenNederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten in UtrechtStichting Marokkaans Religieus Centrum in LeeuwardenNederlandse Vereniging van Revalidatieartsen in UtrechtStichting Studentenpastoraat Leeuwarden in LeeuwardenVereniging voor Vastgoed Fiscalisten (VVF) in GeertruidenbergVereniging Academici in Opleiding (VAO) in UtrechtStichting Bijbelonderwijs en Pastorale Begeleiding in WâlterswâldVereniging voor Ambulante Forensische Psychiatrie in UtrechtStichting het Nederlands Vormgevingsinstituut in UtrechtStichting "Geloofshelden" in LeusdenAlgemene Vereniging Schoolleiders in UtrechtStichting Koninkrijkszaal Nije Jirden 6 Surhuisterveen in SurhuisterveenVereniging van Rechtzinnig Hervormden in WijnjewoudeVereniging Association of Proposal Management Professionals (A.P.M.P.) in Nieuwerkerk ad IJsselBeroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk in UtrechtStichting Zendingsfeesten Veenklooster in BornwirdVereniging VvAA in UtrechtChristengemeente Buitenpost in BuitenpostErgotherapie Nederland in UtrechtStichting Frysk Oekumenysk Wurkferban Earnewald in NesStichting Instandhouding Hervormd Kerkgebouw te Norg in NorgStichting Koninkrijkszaal Ewesheim 7 Leek in LeekVereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve Therapie in UtrechtStichting Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende Bijstand in GroningenNederlandse Vereniging voor Psychotherapie in UtrechtNVS-NVL, de vereniging van schooldecanen, loopbaanbegeleiders, trajectbegeleiders, zorgcoördinatoren en leerlingbegeleiders in de ru in UtrechtStichting voor Pastoraat en Diakonaat in GroningenStichting Jubileumfonds der Veeartsenijkundigehoogeschool 1921 in UtrechtStichting tot Steun van de Cantory Nieuwe Kerk in GroningenCentraal Overleg Bijzondere Tandheelkunde in LentStichting Bethel Pinksterkerk Groningen in GroningenBoeddhistische Stichting van de Karma Kagyu Linie in UtrechtNederlandse Vereniging voor Farma Marketeers in UtrechtKoninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) in ZeistStichting Petah Tigwa (Deur der Hoop) in LeeuwardenNederlandse Vereniging voor Klinische Fysica in UtrechtStichting Thuisfront De Schone Poort in De WestereenStichting Berea Drachten in DrogehamKoninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap in UtrechtStichting Kerk en Rekreatie in Friesland in DrachtenNVO, Nederlandse Vereniging Van Pedagogen en Onderwijskundigen in UtrechtStichting Vogin in VoorthuizenStichting ter Bevordering van de Orthodoxe Eredienst in Friesland in KollumerpompStichting Care Foundation in Haren GnNederlandse Vereniging van Orthoptisten in VeldhovenStichting H.J. Klugkist in Haren GnUtrechtse Academisch Specialisten Vereniging in UtrechtStichting Missionair Diaconaal Centrum in GroningenVereniging Persoonsgerichte Experiëntiële Psychotherapie in AmsterdamStichting Moskee en Islamitisch Centrum Groningen in GroningenVereniging Pharmaceutische Kleinhandel in MaarssenStichting Phoneo in AduardNederlandse Vereniging van Makelaars in Onroerende Goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, Afdeling Utrecht in AmsterdamStichting Immanuel Ministries in DokkumStichting Utrechtse Communicatiekring in UtrechtKeep In Touch (KIT), alumnivereniging Theater- Film & Televisiewetenschappen in Utrecht"Vereniging voor Evangelisatie Projecten in het Noorden van Nederland" in GroningenVereniging Arts-Assistenten in opleiding tot Neuroloog (VAAN) in AmsterdamStichting Evangelisch en Pastoraal Centrum Groningen (voor Stad en Ommelanden) in GroningenVereniging van Afgestudeerde Theologen aan de KTU te Utrecht in UtrechtVereniging Thinktank Utrecht in MaarssenStichting Samantabhadra in GroningenVereniging Industriële Automatisering in MontfoortStichting Koninkrijkszaal De Dracht 25 Drachten in DrachtenNederlandse Vereniging van bioMedisch Laboratoriummedewerkers in UtrechtStichting ter Bevordering van de Klinische Chemie in Nederland in UtrechtBPHA, Beroepsvereniging van Psychosociale Hulpverleners vanuit Antroposofie in MontfoortStichting Beth-Sur in LeekNederlandse Vereniging voor Psychoanalytische Psychotherapie in VoorhoutPersoneelsvereniging van de Barneveldse Drukkerij en Uitgeverij B.V. in BarneveldBeneluxvereniging voor Merken- en Modellenrecht (BMM) in Wijk bij DuurstedeHISWA Vereniging in AmsterdamLoge Concordia Vincit Animos in AmsterdamVereniging voor Biologisch-Dynamische Landbouw en Voeding in WageningenStichting Koninkrijkszaal Bovenweg 7 Huizen in HuizenNederlandse Vereniging voor KunstzinnigeTherapieën op Antroposofische Grondslag (NVKToag) in ZeistNederlandse Vereniging van HRD-professionals in Ontwikkelen en Opleiden in GroenekanStichting Assel-Kootwijk in Hoog SoerenSTICHTING SHIV SHAKTIE NARI SAMAADJ in GroningenNederlandse Vereniging voor Schedelbasischirurgie in BunnikStichting Islamic Center Groningen in GroningenSchrift en Belijdenis in GroningenNederlandse Liga tegen Epilepsie in HoutenStichting Koninkrijkszaal Paulus Potterstraat 28 - 34 Groningen in GroningenKoninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde in HoutenVrijzinnige Geloofsgemeenschap Westerkwartier in GroningenVereniging van Keel-Neus-Oor-Artsen Rijn/IJsselstreek in KesterenNederlandse Vereniging van Financieringsadviseurs en -bemiddelaars in 's-HertogenboschRooms-Katholieke Vereniging van Personeel Werkzaam in het BVE-Veld en Voortgezet Onderwijs in TilburgGereformeerde Bijbelstudiebond in AmersfoortSamenwerkende Neurologen Midden Nederland in CulemborgStichting IMMANUËL in HoogezandStichting Orthodox Kerkgebouw Groningen in GroningenSamenwerkingsverband Notarissen Rivierengebied in WaardenburgStichting Tandartsen Kring Leerdam en omstreken in LeerdamStichting de gezonde overtuiging in VisvlietNederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde in UtrechtStichting CGN GRONINGEN in Nieuw-BuinenStichting voor Veearbitrage in GeldermalsenRadiodiagnostenvereniging Stralend in de Overgang in PrinsenbeekVereeniging tot Oprichting en Instandhouding van een Vergaderlokaal in GroningenVereniging Nederlandse Cateringorganisaties (Veneca) in GorinchemStichting Vrije Hervormde Evangelisatie in De WestereenNederlandse Vereniging Certificatie-instellingen in GorinchemStichting Shri Krishna Delfzijl/Appingedam en omstreken in DelfzijlStichting Fonds Bevordering Arbeidsverhoudingen Orsima in GorinchemStichting Koninkrijkszaal Proosdij 31 Farmsum in FarmsumStichting Pinkstergemeente Eben Haëzer in DelfzijlVereniging Beveiligingsprofessionals Nederland in SnelrewaardAfdeling Gorinchem en omstreken van het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf Horeca Nederland in GorinchemStichting Een Joodse Erfenis in WinsumChauffeursvereniging Zederik in LeerbroekStichting Koninkrijkszaal F. Cleveringastraat 55 Wehe-den Hoorn in Wehe-den HoornVereniging van Leidekkers in Nederland in HeerenveenStichting Kura Waka, Sacred House of Learning in RoodeschoolStichting KWASIZABANTU ZENDING Noord Nederland in MiddelstumStichting De Stad in DordrechtWerknemersvereniging E.S. & T. Payroll Services in AmsterdamVereniging van Zeeuwse Koks in Burgh-HaamstedeStichting Migrante-Europe in AmsterdamAstrologische Vakvereniging Nederland in HilversumStichting Fonds Kollektieve Belangen voor de Groothandel in Levensmiddelen in LeidschendamStichting Cao Binnenscheepvaart in RotterdamOstrea in HansweertHuisarten Coöperatie de Bevelanden U.A. in GoesProvinciale Zeeuwse Cardiologenvereniging in KwadendammeVERENIGING VLOEIBAAR GAS (VVG) in ValkenburgMedewerkers voor Panteia in Zoetermeerafdeling Zeeland van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en vastgoeddeskundigen NVM in Oost-SouburgNeurologenvereniging Deltaregio in GoesHuisartsen Groep West Zeeuwsch-Vlaanderen in OostburgStichting Apothekers in Loondienst in 's-GravenhageZeeuws Vlaamse Tandartsen Vereniging in TerneuzenVereniging van Contractspelers in HoofddorpVOMI-NEDERLAND in BarendrechtSamenwerkingsverband van Westbrabantse notarissen in HoogerheideStichting Sociaal Fonds Laurens in RotterdamEuropees Samenwerkingsverband voor Antroposofische Heilpedagogie en Sociaal-Therapie (Europaische Kooperation fur in ZeistVereniging van Hollandse Hoogte Fotografen in 's-GravenhageStichting Jan Slot Ministries International in Hendrik-Ido-AmbachtBovag Belangengemeenschap B.V. in BunnikNvdo, Nederlandse Vereniging voor Doelmatig Onderhoud in HoutenStichting Kenniscentrum Beroepsonderwijs en Bedrijfsleven SVO in HoutenStichting "SOD" in GroningenBeroepsvereniging voor Facilitair Management in de Gezondheidszorg in HeesseltStichting: Liudgerstichten in WesterbroekTilburgse Tafeltennis Vereniging "Slag-Zin" in TilburgStichting Gemeentebouw in GroningenStichting Gemeente van Jezus Christus, Groningen in GroningenStichting Taveno Fonds in NiebertIslamitische Stichting Nederland, Yunus Emre Delfzijl (Hollanda Diyanet Vakfi, Yunus Emre Delfzijl) in DelfzijlStichting De Open Poort in WagenborgenStichting Multi Missions in UithuizermeedenWerknemersvereniging C.F. & F. Payroll Services in AmsterdamFNV Vrouwenbond in AmsterdamVereniging van Werknemers van de Nederlandsche Bank N.V. in AmsterdamAlgemene Nederlandse Politie Vereniging in 's-GravenhageStichting Independent Seafarers Foundation (I.S.F.) in RotterdamStichting naleving CAO Tentoonstellingsbedrijven in RotterdamStichting Personeel Socialistische Partij in AmersfoortWerknemersvereniging N.V. Vereenigde Glasfabrieken in SchiedamNederlandse Vereniging voor Endocrinologie in AmsterdamStichting Werknemersbelangen Keppel Verolme in Botlek RotterdamVakbond Personeel Loodswezen in MelissantStichting Sociaal Voorzieningsfonds "Bolnes" Motorenfabriek B.V. in Hendrik-Ido-AmbachtStichting Eigen Weg VolkerWessels in PapendrechtJ.J. Peek in MontfoortVereniging van Hoger Spoorwegpersoneel in BilthovenYoung ProRail in UtrechtCNV Jongeren in UtrechtStichting VNB in UtrechtVakbeweging in Vervoer, Logistiek en Dienstverlening in NieuwegeinWinkeliersvereniging Witte Vrouwen- Voorstraat te Utrecht in BilthovenAlgemene Onderwijsbond in UtrechtFNV Mooi in UtrechtStichting Koopvaardijpastoraat Groningen in UithuizermeedenVereniging tot Kerkelijk Recreatiewerk in het Lauwersmeergebied in ZoutkampTarot Beroepsvereniging Nederland in HengeloVereniging van Beroeps Wielrenners in 's GravenmoerStichting ITF the Netherlands Flag of Convenience Office in RotterdamGenootschap voor de Bakkerij in WageningenStichting Fonds Sociaal Maritieme Voorzieningen Zeescheepvaart in RotterdamWerkgroep Kinder-Pathologie der Lage Landen in UtrechtNederlandse Categoriale Vakvereniging Financiën in RotterdamJunior Vereniging Plastische Chirurgie in EindhovenVlootpersoneel Maradyn/Dynamar in VlaardingenAlert, Categorale Onafhankelijke Vakorganisatievoor Medewerkers van DSM Binnen Nederland. in SpijkenisseStichting Samenwerking Installatie Techniek (Werktuigbouwkunde) -Opleidingen in ZwolleTurkse Werknemersvereniging Voorne-Putten en omgeving in HellevoetsluisStichting Sapoz in ZwolleRotterdamsche Waterklerken Vereeniging in RotterdamNederlandse Vereniging Van Wiskundeleraren in Nieuwerkerk ad IJsselOndernemersvereniging Lopik in LopikVereniging van Experts voor Kust-, Rijn- en Binnenvaart in MeppelKeurslagers Werkgroep Salland in EpeVereniging van Oud-raadsleden van Utrecht in UtrechtNederlandse Vereniging voor Bedrijfs- en Arbeids Fysiotherapie in AmersfoortStichting Human Practice in BussumStichting Fonds Industriële Bonden in UtrechtNederlandse Sociëteit voor Extra-Corporale Circulatie in MaldenEuropese Stichting Vrouw en Arbeid in UtrechtNederlandse Bond Van Marktkraamexploitanten en Verhuurbedrijven in DoornspijkStichting Fonds Tekorten Predikantsplaats in DrachtenVereniging van Dierenartsassistenten "Vedias" in EemnesDrivers uut Salland in HeetenStichting Islamitisch Centrum Delfzijl in DelfzijlFederatie Nederlandse Vakbeweging in UtrechtStichting Impuls in EibergenVereniging van Politieke Ambtsdragers (VPA) in BoskoopNautilus International in RotterdamNederlandse Muziek Uitgevers Vereniging in BaarnWerknemersvereniging Ikea Medewerkers in AmersfoortStichting Agri-Business Development Agency (A.D.A.) in LelystadStichting Sectorfonds Welzijn in UtrechtAfdeling Almere van het Koninklijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf Horeca Nederland in BiddinghuizenDe Nieuwe Werklozenbond in Utrecht"Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak-en Aangezichtschirurgie" (NVMKA) in EpeVereniging Combi Carrosseriebouwers in PurmerendStichting Jacobspad Groningen-Drenthe in AssenVereniging Evenementenvuurwerk Nederland in DrontenChanson du Soleil in Yerseke"Regio Midden": Vereniging van CSM Suikerbietentelers in Noord-Holland, Noord-Oost-Polder en Flevoland in DrontenVereniging ex-medewerkers KRV/NWD/OVN in AmersfoortMarktvoordeel in KampenChristelijk Nationaal Vakverbond in Nederland (CNV) in UtrechtAfdeling Kampen-Zwartewaterland van het Konink lijk Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante bedrijf ¨Horeca Nederland¨ in GenemuidenVereniging van Administratief Personeel bij het Onderwijs in KampenStichting de Morgenster in MiddelstumWerknemersvereniging C. RO Ports Nederland in Botlek RotterdamBouwend Nederland, Afdeling Genemuiden in GenemuidenStichting Automatisering Gezondheidszorg Emmeloord in EmmeloordBond van Medewerkers in het Notariaat in OudewaterNederlandse Beroepsvereniging Meridiaan- Kleurentherapie (NBMK) in Driebergen-RijsenburgStichting Financiering Afvalstoffen Visserij in UrkGroep van de P.O. Oost in UrkStichting Collectieve Voorzieningen Maatschapvissers in UrkNoord-Nederlandse Bond van Boomkwekers in Triemen"Regionale Afdeling Friesland van de Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in de Schilders-, Onderhouds-, Metaalconserver in LeeuwardenVereniging Friese Chirurgen in LeeuwardenFries Kinderartsen Collectief (Fkc) in SneekNederlandse Chiropractoren Associatie in JoureStichting Chiropractie Nederland in LeidschendamFriese Bond van Binnenvissers in ReahûsVereniging Samenwerkingsverband Kleinschalige T & R Bedrijven in GorredijkVereniging apotheekhoudende huisartsen regio Heerenveen in EchtenerbrugVakgroep Schilders Fryslân in HarlingenStichting GRIP Research in LoëngaNederlandse Mediatorsvereniging-Noord in NuisFederatie van Uitvaartverenigingen in Friesland in BerltsumVereniging van "Huis-Advocaten" in MaastrichtScriptores, Vereniging voor Kalligrafen in DongenStichting Sociaal Fonds Gezondheidscentra in UtrechtStichting Tolken en Vertalers Noord-Nederland in LeeuwardenStichting Branchebureau Mode in ZeistLHV-Huisartsenkring Friesland in ZwolleStichting Kring van Onafhankelijke Pensioenadviseurs in LeeuwardenVereniging van Personeel Werkzaam op het Gebied van Verkeer en Waterstaat in AmersfoortVereniging Medische Staf MCL in LeeuwardenAlgemeen Christelijke Politiebond in LeusdenBedrijven Kring Putten in PuttenFriese Apothekers Vereniging in WolvegaDepartement Friesland der Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter Bevordering der Pharmacie in DamwâldStichting tot Beheer van Cao-Rechten Boekhandels Groep Nederland in BussumVereniging VAWO in CulemborgVereniging van Leeuwarder Assistenten in LeeuwardenVereniging Werknemersbelangen Metaalwarenfabriek Rio N.V. in TielVereniging Milo Franchisenemers in BilthovenVereniging van Docenten in Geschiedenis en Staatsinrichting in Nederland in AmsterdamWerknemersgroepering Oldenzaal in OldenzaalIndustrie Denekamp in DenekampGilde Nederlandse Steenhouwers in Berltsum