Maatschap W. Blauw, R.W. Blauw-Post en L. Blauw in EursingeMaatschap R. Koopman en A.A. Koopman-Roelfes in VledderveenMaatschap Ketelaar H.M. en Jong de A.G. in HeegMaatschap W.E. van Unen en P. van Unen-Kalfsbeek in Den HornMaatschap E. Schukken-Van Herwerden en H. Schukken in AldeboarnMaatschap P.T. vd Werf, J. vd Hoek en T.P. vd Werf in DearsumMaatschap Flinkert in WesterbroekT.J. de Wolff in TjerkwerdMaatschap Jongsma in OudehorneKoevorder kooiplaats in KoufurderrigeS. Hoekstra in KatlijkMaatschap R. Koops en H.A. Koops-van Dodewaard en M.E.R. Koops in De PuntK. IJpema in EzingeMts. Jansen in RuinenMaatschap Straathof-van Marwijk in EchtenMts J. en A. Tessemaker-Keestra en G. Tessemaker in IensJ.M. Scheltinga in OldeholtwoldeJ.L. Koopmans in OosterwoldeH.L. Hulshoff in MarumG. van der Bij in GarypS.G. Krol in MinnertsgaM. Wiersma in DriezumP. Reinders in HuizingeVeehouderijbedrijf K. Dekker in UreterpT. Santema in WytgaardMaatschap F.D. Jongbloed, B. Jongbloed-Westra en L.IJ. Jongbloed in LeeuwardenMaatschap Mulder-Ter Stege in DwingelooDe Swetteblom in BearsMts M., S. en P. Vries in Nij BeetsMaatschap J. Bijker en E. Bijker-Bangma in SintjohannesgaA.J.W.M. van den Boomen en M.F.A. van den Boomen-van de Loo in BeilenH. Strijk in EkehaarMaatschap R. en J. Reijenga en T.J. Reijenga-Dijkstra in IdskenhuizenS.B. de Boer in TjerkgaastMaatschap J. Cnossen en E. Cnossen-Boonstra in ParregaMaatschap Fokkema in MenaamMaatschap W., R. en A.H. Talens in AnnenMts O., G.T. en S. Hoekstra in ReitsumMaatschap Derks in BoijlMaatschap Hijlkema in GrouB.T. de Boer in OldeholtwoldeMaatschap R.H.J. Konijn en S. Konijn-Hollander in WijnjewoudeMaatschap D. en J.S. Ybema in WitmarsumMelkveebedrijf J. Top in GrootegastG. Landheer in WartenMts Broekema J. en Broekema-Benedictus N.G. in SonnegaS. Tjalma in GaastR.J. Tissingh in NijeveenJ.R. Flapper in LangezwaagM. Geerligs in NijhuizumMaatschap de Jong in LangweerS. Boetje in KornhornMaatschap S. en A.J. Bouwer in AkkrumJ.R. en J. Tjeerdsma in De VeenhoopMaatschap Eggink in DwingelooMaatschap A.A. van der Woude en J. van der Woude-Sijtsma in HantumeruitburenF. Sierksma in ReitsumMaatschap J.R. Sloot en M. Sloot-Kuil in MakkingaG.W. Oosterhof in Sint AnnenMaatschap R. en E. Wolbers-Talens in ElpMts. Meijer in SurhuisterveenMaatschap P.H., T.P. en M.P. van der Goot in SondelJ. de Vries in ScharmerOtten L. en Zwiers L. maatschap in FluitenbergP.T. Galama en J. Galama-Draijer in TjerkwerdMaatschap J. Jansma en J. Jansma in AldeboarnMaatschap Couperus-Meijer in HoutigehageMelkveebedrijf J. en T. Baarda in BritswertMaatschap K.T. Broersma en T. Broersma-van der Meer in JistrumMaatschap J.H. Huizinga en S.A. Bronda in NiekerkMaatschap D. Wup en T. Wup-Kloek en W.L. Wup in EasterlittensMaatschap Wierbos - Logtenberg in ZuidwoldeMts. Kramer-Andringa in OudehorneMts. H.J. Veenland en P.E. Vergeer in WinsumS.F. Venema in RotsterhauleMaatschap Nieuwland in RotstergaastMaatschap Van der Meulen-Algra in SuwâldMaatschap J, T, J.J. Vonk in ReadtsjerkMaatschap Siebring-Meijer in Nieuw-BuinenDe heer N.J. Osinga in BoijlS.R. de Witte in DronrypMaatschap A., R.O. en A. Vries in KootstertilleJ. Kinderman in TwijzelerheideMaatschap T. en H. Haarsma in TjerkwerdMaatschap H. en T. en H. en A. Hartholt - Bosma in SurhuizumMaatschap J. Sevenhuijsen en W.A. Sevenhuijsen-Berghuis in StedumTh. Fopma in GauwMts. M.O. en J. Venema in TytsjerkMaatschap B. en P. Wiersma in BoornzwaagC.F. de Jong in Nes AmelandMts Harders in ParregaMaatschap G. Ziel en H. Ziel-Heida in NijelamerMaatschap R.R. Smid en H.J. Smid-Zeldenrust in NoordhornMts. L. + H. + H. Steenbergen-Veneman in RuinerwoldMaatschap C.G. van Muiswinkel en M.C. van Muiswinkel in JorwertMaatschap H.S. Postma en C.M. Postma-Pijper in St.-AnnaparochieMaatschap T.J. en L.C. Moons-van Erkel in LindeMaatschap T J Haarsma en T W M Haarsma-Galama in WaaksensS.B. Bouma in WorkumA.Y. & J.C. Dikkerboom - Lemstra en P.G. Terpstra en K. van der Velde in ScharnegoutumMts familie de Vries in It HeidenskipMts. M.B. de Jong en A.E. Terwisscha van Scheltinga in BaaiumMaatschap M. van Minnen en S. van Minnen in DrogehamMaatschap Struik-Cazemier in TynaarloMts de Groot in RijsMaatschap P.D.Antonides en B.F.Antonides-Allema in SuwâldMaatschap Galesloot in LemmerMts. Beving in GrijpskerkMaatschap Westert/Drost in HavelteMaatschap Hoffard in DrouwenermondMaatschap Graveland-Hillebrands in WijsterMaatschap van der Heide-Hoekstra in It HeidenskipMelkveebedrijf Akkerman in St.-JacobiparochieMaatschap van der Geest-Hermans in BoijlMaatschap R. de Jong en S. de Jong-de Vries in LeeuwardenKrijnen H.G.J. en G.J.M. en Bouma Y.D.J. en Oosting S.E. Maatschap in Den HornMaatschap Boersma in EastermarMaatschap D.T.F. de Jong - Spoelstra in LegemeerMaatschap R.J. Keulen, H.S. Keulen-Wiersma, J.A. Keulen en R. Keulen in FollegaMaatschap F. en J. Dotinga in OosthemMaatschap Lootsma in TzummarumMaatschap A.W. Heeg en S.L. Heeg-Kreleger in KûbaardMaatschap Brink in LindeJ.K. Courtz in KoekangeMelkveebedrijf Kuipers in LangeloMaatschap E.J. en J.W. de Jong in VeenhuizenMts. Sterkenburgh e.a. in SchraardMaatschap R., H. en E.U. van der Hoek in KûbaardMaatschap G. Hofmeijer en B. van der Kuip in DalerveenMaatschap H.H. en H.H. Donker in SpangaMaatschap N.L. Andela en S.Y.N. Andela in BurgwerdMts. H.B. en G.U. van der Meer en T. van der Meer-de Jong in BontebokMts. Bangma en E. Beukens in NijemirdumMaatschap Kraak in HoornsterzwaagMelkvee en Educatiebedrijf fam. Meijer in WitteveenMts Knol - Postma in ParregaMts. TJ Holwerda en L van der Bijl in SchiermonnikoogMts. J., C. en J.J. den Hartogh in KollumMaatschap A.J. van Triest en J.W.I. Koppelaar in DwingelooMaatschap Langhout en Beemer in JelsumY.G. Andela in KûbaardMts de Vries-Reitsma in DamwâldJ.W. Weitenberg Melkveehouderij in WorkumMaatschap E.P. Wind en R. Wind-Visser in TerbandMts. W.P. + A. + A.W. Renkema in OldekerkMaatschap A.D. Boetje en F. Rispens in BuitenpostMaatschap K. Schep en C.A. Schep-Verhoeff in LemmerMts. L., T., J. en R. van der Velde in WommelsR.J. Kleefstra in TerherneW. van der Veen in NijegaMaatschap Langeler A. en Langeler-Hiemstra J. in OldelamerMaatschap A en E en JC v.d. Hengel-Welp in SiegerswoudeMelkveebedrijf H. de Boer in HieslumMts. S. en F. Hut en J.P. en J.G. Hut-Veenstra in HaulerwijkMaatschap Van der Zijpp in TerkapleMaatschap H. en H.J. Messchendorp in ZuidlarenMaatschap R.W. Brink en M. Brink-Veerman in NietapG.A.M. van Eijden in HoornsterzwaagMaatschap J. Visser en H.B. Visser-Visser in HeegHessel Boschma in FolsgareMaatschap Hoeksma en Wierda in WestergeestMaatschap J.W. van der Veen en T. Vlasma in SurhuizumMelkveehouderij G. Fikkert in BruntingeMaatschap J. en L. Nauta in OppenhuizenMts. Yntema-Haagsma in AldeboarnMaatschap Leffertstra-Platje in EchtenerbrugMts Jobing-Buurman in GrollooH. van der Zaag in WestergeestP.N. Rijnsburger in WinsumL. Lok in MeppelP. Hekstra in WalterswaldMts. K. en M. en K. Hellinga in WytgaardMaatschap R. Legendal en A.D. Legendal-Melein in TjerkgaastK., D.T. en M.H. Akkerman-Hoks in RotsterhauleH. de Vegt in AppelschaMaatschap J. Greidanus en P. Greidanus-Bosch in TzumJ. Prakken in ElslooH. Dekker in AnnenMaatschap E.C. Geerligs en S. Geerligs-Hulder in BurgumMaatschap M. en H. van der Veen in GrootegastMaatschap A. en A. Jacobi-de Jong in NijegaMts. W. van Ramshorst en C. van Ramshorst-Wiertsema in KrewerdMaatschap B. Cnossen en G.J. Dijkstra in De KnipeMelkveebedrijf Kroonsfeld in OldekerkMts. MP, R, B en JM van der Hoek-Jansen in HommertsAgrarische Dienstverlening M.A. Boersma in Ter IdzardMaatschap ten Seldam in AlteveerMaatschap H. Postma, A. Bouma en T. Postma in UreterpMaatschap W. en D. van der Meer en P. van der Meer-de Groot in LichtaardMaatschap Jongsma-Zijlstra in KatlijkMaatschap J.S. de Wolff, H. de Wolff, S. de Wolff in TjerkwerdMaatschap Nijenhuis-Overgaauw in YdeMts J. + M. + R. de Jong in HauleMaatschap A.A. Goettsch en M.A. Goettsch in BoijlMts RHL Brouwer en E Biemold-Brouwer in HauleMaatschap W. van der Spoel en J. Katerberg in AaldenB.S. de Haan in OosterzeeMts Jager P. en Jager-Wal van der M. in SintjohannesgaMaatschap J.J. Moes en A.M. Moes-Oosterveen in WapseMts. J.A.C. en A.W. van Esveld in ParregaMaatschap M. Blaauw-Smit en T. Blaauw in RuinerwoldJ. Looyen in OosterwoldeJ. Cazemier in ZevenhuizenA.J. Buma in HarkemaMaatschap Heeling - Uenk in SleenJ. Smit in EchtenMaatschap F. en B. Andringa - v.d. Wal in BurgumA.G.W. Elfrink in WoldendorpMaatschap J.P. Bakker en D. Bakker-Nieuwland in ToornwerdMelkveehouderij Jansen-de Jonge in StuifzandG. Kremer in HooghalenHilhorst A.J. en Haan de H. Mts. in Een-WestMelkvee en Akkerbouwbedrijf Bakker in OranjeMaatschap S. Deelstra en D. Deelstra-de Ruiter in BritsumJ.H. Venekamp in Huis ter HeideJ.J.W. Zuidveld in GarrelsweerMaatschap Heemskerk in BeilenA.H. Oostindie in NijensleekMaatschap G. en H. van der Meer in TwijzelerheideMaatschap T.J.J. Versteeg en W.M.H. Versteeg-Kosmeier in SchildwoldeMaatschap K. en A. Benak in RuinerwoldMaatschap S.P. de Boer en P. de Boer-Haarsma in ParregaMaatschap R.H. en H. Hoenderken in ZuidlarenH. Oosterhuis in TiendeveenMaatschap Schonewille in ZuidwoldeMaatschap M.J. Bokkers, A.M. Bokkers-Ossendrijver en J.H. Bokkers in BoijlMaatschap T.A.M. en M.C. Kroes in KatlijkMaatschap F. en M. de Vries in FochtelooMaatschap A.W. Eising en H. Eising-Hilbrands in SleenMaatschap H.T. Stellingwerf, J. Stellingwerf enW. Stellingwerf-Feenstra in FerwoudeMaatschap G.J. & R. Koskamp in VlagtweddeMaatschap M. en S.R. Wierda in RyptsjerkMaatschap W. Zantinge en H. Zantinge in RuinenMaatschap de Greidpleats in AldeboarnH.T. Westerhoek in SiddeburenMaatschap Maat-Fleer in LuxwoudeMelkveebedrijf Smit A. en Hartman-Visser S.R. in KerkenveldV.O.F. Huinder in AdorpMaatschap H.B. Schelhaas en M.J. Schelhaas-van Riel in LindeMaatschap J. Eisses en E.M. Eisses-Schrover in EllertshaarMaatschap D. en T. Ketelaar in KolderwoldeMts. P.C. & C.G. Verduijn/de Heer in StedumMaatschap S. Andringa,G. Andringa-van der Wijk en J. Andringa in AalsumMaatschap Breeuwsma-de Boer in IensMaatschap J.G. van der Hout en J.V. van der Hout-Bos in AldeboarnMelkveebedrijf "De Swettepoel" in BroekMaatschap B. Keegstra en Z. Keegstra-Wiegersma in EeMaatschap Wolters in WinsumMaatschap J.G. Scholman en M. Scholman-Siderius in SteggerdaMaatschap de Kloet - den Hartogh in WâlterswâldMaatschap Brandsma-Fraterman en De Boer in ReahûsMaatschap Hamstra in BedumR.J.C. van der Meer in EzingeMelkveehoudersbedrijf Hatzmann in HoogersmildeMaatschap Veehouderij Attema in IdsegahuizumMaatschap H. Sikkema en J. Sikkema-Hoekstra in NijegaMts. S.W. en M.J.S. Bokma-Dijkstra in HindeloopenLandbouwbedrijf Kamerman in LindeMts. H.T.J., J.T. en R.V. Lugtenberg-Boersma in VinkegaMaatschap Bon-Majoor R.J.M. en Bon G.V.J. in GorredijkMaatschap Bon G.V.J. en B.J.G. en Bon-Majoor R.J.M. in OudehorneMaatschap G. Jansen, T. Jansen-Suichies en M. Jansen in Oude WillemMaatschap Roseboom in CoevordenMts. A.T. Lettinga & B.G. van der Schaar in IensMaatschap S. Riedstra en R.I. Riedstra-Bosma in WjelsrypMaatschap Joh. en G. Rosier in AdorpMaatschap Stolwijk-Streng C.M. en Stolwijk A.C.M. in Den HornMts.Hoogenberg in WijnjewoudeMaatschap K., O.M., A.S. en J. Ybema in NijegaTienkamp E. en M.A. en Tienkamp-Greving T. in BunneMaatschap A. Grit en M. Grit-Montsma in SmildeMaatschap J., J. , T. Visser en D.T. Visser-Stienstra in LucaswoldeMts. van der Werf in OosthemT. Schiphouwer in BenneveldMaatschap Westerbeek-Mein in BorgerMaatschap Klasen in EmmenMaatschap de Jong in OudehaskeMts. K.&T. Soepboer-Riemersma en J.D. en D. Soepboer in OudegaFlinkert C.V. in ZuidwoldeMaatschap G.T.E. Zwambag en A.A. Zwambag-Gerritsen in WapserveenMaatschap Lip-Stoter in HollandscheveldMaatschap P. en A. Deelstra en J. Deelstra-Wijnia in HallumMaatschap den Hertog-Venema in VegelinsoordMaatschap P.J.B. en H.E.A. Hampsink-Lansink in Emmer-CompascuumMaatschap Zwakenberg in GroningenMaatschap G. de Vries en J. de Vries-Tuinstra in RuigahuizenMaatschap A., A. Doeser en E.J. Doeser-Golverdingen in NoordbroekMaatschap I. de Goede, R.T. de Goede-Kooistra en D.M. de Goede in AldeboarnMts. S. & S. & W. de Boer in ElslooMaatschap L. Jager en N. Jager-Klijnsma in DijkenMaatschap R. Ebbinge en W.A. Ebbinge-Oostebring in GrollooMaatschap A.J. Middendorp en R. Stel in Nieuw-WeerdingeMaatschap H. Heida, Y.T. Lolkema, E. Wouda en A.G. Hielkema in GerslootJ.M.J. Hettinga in KoudumJ. den Braven in KedichemMts. Boersma-van der Wal in OudehaskeE.H.M. van Kippersluis in OldeberkoopT. Jager in TermuntenMts. L.E. en J. en P. de Boer in MakkingaMaatschap H.T. Aalfs en M. Aalfs-van der Til in NoordhornPoelman J. en G.J. MTS in Nieuw-BuinenMaatschap van der Kooij - Rijpkema in GoingarijpMaatschap Z. en S. de Vegt in LangedijkeMaatschap Van Veldhuizen in HoornsterzwaagMaatschap R. en E.P. Wijmenga in HurdegarypMts. K.W., T. en K.J. Hijlkema-Wassenaar in FriensMts. Hofstee - Sijbesma in ScharnegoutumMaatschap C.W. van der Eems en G. van der Eems-Knol in HemelumMaatschap J.J. , U.J. en J. Bosma- Veldman in BoijlN.J. Agricola in HarichMts J.H. Wiersma en A. Wiersma-van der Heide in BurumMaatschap L., R.M.W. Koster en G. Koster-Waninge in PesseMaatschap J.H. van der Plaats en K. van der Plaats-Sinnema in VrouwenparochieMaatschap M. Bouma en G. Bouma-Dijkstra in OldeberkoopK.A. Lijcklama à Nijeholt in WolsumMaatschap D. en M. Flapper in HeegMaatschap A., G. en E. Veenstra-van der Woude in RottevalleWallinga H.A. en Bos A.A. Mts. in BlesdijkeMts. S. en S. Galama-Hoekstra in GreonterpMts. D. Bakker, H.K. Bakker-Glashouwer, S.D. Bakker en T. Bakker-Bakker in OffingawierE.J. Strijker in StuifzandMelkveehouderij Tijmens in KoekangeLandbouwbedrijf Bos in RoldeMaatschap Hoekstra-Jepma in WarstiensMaatschap Terluin en van der Valk in ExmorraMaatschap Veenema in RuinenMolkfeebedriuw famylje Hoekstra in TytsjerkW. Wiersma in ExmorraMaatschap F.S. en H. de Jong in OudegaT.F. en C.B. Roorda in BuitenpostM.T.S. B.E.R. Kolkman in St.-AnnaparochieL.H. Koops in BenneveldMaatschap G. Hoogerkamp, H. Hoogerkamp en F. Hoogerkamp-Sluiter in Nieuwe PekelaMaatschap J., M., U. en O.J. Brouwer-Elzinga in OostrumMaatschap D. Nijenhuis en H. Nijenhuis-Buiter in YdeMts. J. Dijkstra, D. Dijkstra en A.J. Dijkstra in TersoalMaatschap Kamps in BunneMaatschap de Vries - Temming in AkmarijpJ. van der Lei in HouwerzijlMaatschap H. Bakker en W.A. Bakker v.d. Laan in HaskerhorneMaatschap S.L.M., J.S. en S. Rolsma in MakkumMaatschap H. de Roo en G. de Roo-Geerts in RuinerwoldMolkfeebedriuw Jorna in EasterwierrumTijben in HemelumL. Hessels in UreterpMts. van Berkum-Brunia in GaastmeerJ.E. Oosterhuis in OldeberkoopMaatschap B, T.& N. Folkertsma in WorkumV.O.F. Melkveebedrijf Lenes-Sieperda in VegelinsoordJ.W. de Boer in PeinsMaatschap J. Dijk en T. Dijk-Aalders in NietapE.J. Uninge in CoevordenH.B.S. Nauta in EasterwierrumN.S.J. van der Gun, H. van der Gun-van Beusekom, L.S.M. van der Gun, F.N.W. van der Gun in SpierMaatschap Groenveld in MiddelstumMaatschap M. Blanksma en E.M. Blanksma in SchalsumJ.P. van Zanten in GroningenP. Bergsma in ZandhuizenA.L. Schilstra in FollegaMelkveebedrijf Driessen in TiendeveenNijholt in HoornsterzwaagJ.J. Brouwer in WirdumGalama in SchettensMts. J. Lanting en B. Lanting-de Boer in HemelumWesterhof Sebaldeburen in SebaldeburenWP Altenburg in Sint NicolaasgaH. Reitsma in TjerkgaastW.M. Stavenga in WinsumL.G. Kalsbeek in GaastMaatschap J. Bongers en R.C. Bongers-Bastiaans in NijensleekB.A. Veenstra in JubbegaP. Kroes in BantegaT. de Jong in De WestereenK. Hogewerf in Den HamC.J. van der Krogt in NieuwoldaMelkveehouderij Wijnia in SpannumF. de Koe in MolkwerumMaatschap Ezendam in PesseMaatschap A., J.S. Albring en R.H. Albring-Epping in DalenA. Besselsen in UbbenaD. Boschker Melkveehouderijbedrijf in NijeberkoopJ. Mulder in WijsterJ. van de Berg in MeppelA.A. van Velzen in MeedhuizenDrent in RuinenB. Sterkenburgh in SchraardMts. P.M., P.J. en G. de Boer-Chattellon in MeppelWestermei in RasquertVeehouderij Elgersma in MakkumB.A. Oosterhof in EastermarR.A.F. Tolboom in BlijhamDe Gunnink in OrvelteDijkstra in WarnsT. Westra in TernaardW.K. Steenbeek in SpangaJ. IJmker in KerkenveldA.C. Oosterlaken in LeermensJ. Staats in AnnenG. Bosma in LongerhouwH.A. Rozeman in Nieuw-SchoonebeekJ. Hoving in AssenM.L. Dijkstra in MenaamT. Westerbaan in OosterzeeMts. P. Klijnstra en R.R. Siebenga in NijeholtwoldeJ. Benedictus in OldeberkoopA.H.J. Nijenkamp in CoevordenP.A.J. Overgaauw in HolwierdeJ.R. Marinus in TwijzelG. Groothuis in VeenoordO. Nieweg in AdorpSj.K. Sinia in WâlterswâldY. Vellenga in HallumG. de Wit in WergeaMelkveehouderij Bootsma in FrieschepalenG. van der Ploeg in TwijzelerheideF.Y. Kramer in KûbaardD.F. Venema in ElahuizenW.L. Altena in NijemirdumP.C. Hoogeveen in HolwierdeB. de Boer in ZweinsM.J. Kuipers in NiekerkB.P. Keestra in WeidumJan Hofman in AnsenH.W. Klink in Ten PostU.W. Paauw in GrootegastA.C. Wesseling in RuinerwoldL.J. Vollema in TzumE.H.I. Hettinga in KoarnjumH. Mensing in NooitgedachtG. Kruissen in GeesbrugM. Hof in HaulerwijkF. de Vries in BakhuizenA.M. Stol in GrijpskerkC.T.C. van der Zon in MakkingaMelkveehouderijbedrijf Bonnema in EastereinS.H. van der Wal in JubbegaS. Sijbrandij in TzumE. Smit in Noord-SleenBiologysk Molkfeebedriuw "rûn libben en grûn" in LippenhuizenW.H. Nijsingh in Nij BeetsJ. v. Slochteren in NiekerkA. Algra in MûneinJ.M. Lawerman in Ten BoerWerdastate in WommelsMaatschap Nutma in JouswierMaatschap A.F. Klimp en K. Klimp-Nienhuis in SiddeburenA.B. de Boer in LollumMoning in DrogehamD.J. Akkerman in RohelMaatschap L. en J.J. Postma in TeroeleMaatschap Zwart - Hoeksema in AugustinusgaMaatschap de Vries-Keuning in OldeberkoopMaatschap F. Bouwstra/J. Feenstra in HartwerdMaatschap Strikwerda in LollumMaatschap Hiemstra in TjerkwerdMts. Oostenbrug in BurdaardG.M. Ketelaar in HaulerwijkMaatschap R.P. en W.R. Siderius in EarnewâldMts. J. en M. Verboom in OldeholtwoldeMts. J.E. van der Velde & G. Dijkstra in Follegamaatschap Tilma-Willems in HantumhuizenH. Muller in ZuidhornE.J. Marsman in OnstweddeM. Kooistra in HoutigehageMaatschap J.B. Holman en T. Holman-Holwerda in EeMaatschap Timmer in BruntingeP.D. van Eizenga in WetsingeMaatschap G. Bokma en G. Bokma-Bloem in ReduzumMts. L. Ems , R.W. Ems, J. Ems-Waninge en N. Ems in PesseJansink RGBH en Jansink-ter Grote IG in CoevordenMelkveebedrijf de Haan in LuxwoudeMaatschap J.H. van Asma en V.A. van Asma-van der Tol in HeegMaatschap de Graaf en de Vries in DamwâldMelkveehouderij Brandsma in BolswardMaatschap J., E., en J.J. Reijenga - Heida in St.-AnnaparochieMts. Hornstra - Oosting in De HoeveM.J. IJzerman in OnderdendamMaatschap A., M. en S. Ausma in NuisVolker Maatschap in Bad NieuweschansMaatschap de Bruin-Ooms in ZwinderenMaatschap J.H. Lenis en E.B. Pena in JoureY.J. Nauta in TersoalMts. G. Stoker en T. Stoker-de Vries in TytsjerkMaatschap H., A. Muggen en J. Muggen-Wulff in AnsenMaatschap Th. en Tj. van der Gaast in JellumMelkveebedrijf Bruins - De Wit in DwingelooMts. van der Schaaf in BitgummoleMaatschap J.G.A. Steentjes en J.H.N. Steentjes- van Lier in WesterleeMaatschap familie Talsma - van Oosten in StiensMaatschap A.J. Rosegaar en R. Rosegaar-Schonewille in PesseMts. van der Meer-Acronius in BoornbergumMaatschap F. Bakker en P. Postma in BoazumMaatschap J.W. Jacobi en A.I. Jacobi-Menger in WarnsMaatschap J. Mestenmaker, J.L. Mestenmaker en J.H. Mestenmaker in SellingenMaatschap R. Albring-Rossing en H. Albring in ErmMts. Woertink in WijsterMts. Landman-v/d Weiden in DoniagaI.H. de Boer in UreterpMaatschap Dijkstra in TolbertMts Zonneveld in Langezwaag